Operatie van longkanker via één klein sneetje

De longchirurgen van A.R.T.Z. zijn afgelopen maand begonnen met een nieuwe operatietechniek bij longkanker. Bij deze operatie wordt een longtumor verwijderd via slechts één sneetje van vier centimeter. De patiënt heeft veel baat bij deze nieuwe operatietechniek doordat hij minder pijnklachten heeft na de operatie en weer snel op de been is.

De klassieke longoperatie (thoracotomie) is een grote en ingrijpende operatie. Bij deze operatie wordt de ribbenkast opengemaakt om bij de long te kunnen komen, hierbij worden de ribben gespreid. Vooral dit spreiden van de ribben zorgt voor pijnklachten na de operatie en een lang en moeilijk herstel. Sinds een aantal jaar worden de meeste patiënten dan ook geopereerd met een zogenaamde kijkoperatie. Bij deze operatie wordt de longtumor verwijderd via vier kleine sneetjes (3 van twee centimeter en 1 van vier centimeter) in de borst. De nieuwste techniek, die de longchirurgen in Arnhem uitvoeren, is een verfijning van de bestaande kijkoperatie. Bij deze techniek wordt er geopereerd via één sneetje van vier centimeter in de borst. Via dit sneetje worden de operatie-instrumenten ingebracht en wordt ook het deel van de long waar de tumor in zit verwijderd. Doordat de andere sneetjes niet meer nodig zijn heeft de patiënt na de operatie nog minder pijnklachten. Het herstel verloopt daardoor nog sneller.

Positieve ervaringen

Inmiddels hebben de chirurgen in Rijnstate de eerste operaties met deze nieuwe techniek uitgevoerd. Longchirurg Edo Hekma licht toe: “Wij zijn echt enorm trots en enthousiast dat we, als één van de weinige ziekenhuizen in Nederland, deze manier van opereren aan de patiënten van A.R.T.Z. kunnen aanbieden. De operatie is technisch moeilijker dan de standaard kijkoperatie, maar doordat we in Rijnstate Arnhem zo’n 90 patiënten per jaar opereren krijgen we snel veel routine in deze operatie. We verwachten zo’n 70% van alle operaties voor longkanker uit te kunnen voeren met deze techniek.”

A.R.T.Z. Oncologisch centrum

A.R.T.Z. is een Alliantie voor Regionale TopZorg. In deze samenwerking brengen drie ziekenhuizen in Gelderland de oncologische zorg bij elkaar onder A.R.T.Z. Oncologisch centrum. Door kennis en ervaring te delen en gespecialiseerde teams per kankersoort te vormen, verbeteren we de oncologische zorg in Gelderland. De operaties voor longkanker zijn geconcentreerd in Arnhem en Doetinchem. Vooralsnog wordt deze nieuwe operatietechniek alleen in Arnhem gebruikt.

 


Alliantie

Rijnstate Slingeland Gelderse Vallei