De kernwaarden van A.R.T.Z.

Excellente zorg

De samenwerking van drie ziekenhuizen garandeert patiënten dat zij kunnen rekenen op een deskundig en ervaren behandelteam. De patiënt profiteert van de beste behandeltechnieken en de inzet van geavanceerde apparatuur. A.R.T.Z. volgt de hoogste normen in medische professionaliteit en ethiek. Voortdurende scholing, deelname aan wetenschappelijke onderzoeken en het onderling delen van kennis en ervaring zorgt voor continue ontwikkeling en verbetering van de zorg. A.R.T.Z. blijft kritisch en zoekt altijd naar verbeteringen in diagnostiek en behandelingen. De zorgtrajecten zijn optimaal ingericht voor de patiënt. A.R.T.Z. werkt transparant, levert aantoonbaar kwaliteit voor de patiënt en behandelresultaten zijn inzichtelijk. 

A.R.T.Z. is gedreven om patiënten de allerbeste kwaliteit van zorg te bieden.

Vertrouwde omgeving en zorgverleners

De patiënt is in vertrouwde en veilige handen bij A.R.T.Z., binnen de bekende omgeving van het eigen ziekenhuis of in één van de partner ziekenhuizen in Gelderland. Ongeacht in welk van de drie ziekenhuizen behandeld wordt, zorgverleners werken op een zelfde deskundige wijze. De eigen vertrouwde zorgverlener van de patiënt coördineert het zorgtraject, zorgt voor een zorgvuldige overdracht en blijft gedurende het hele traject betrokken en geïnformeerd. De patiënt ervaart op iedere A.R.T.Z.-locatie de overeenkomsten in de professionaliteit, sfeer en bejegening.

Samen

A.R.T.Z. biedt iedere individuele patiënt de beste zorg. Om dat te bereiken werken de specialisten samen met collega’s, huisartsen, de patiënt zelf en naasten. De zorgtrajecten zijn binnen de locaties naadloos op elkaar afgestemd. De patiënt is verzekerd van zorg door een team dat de expertise in huis heeft.

Samen komen we verder.


Alliantie

Rijnstate Slingeland Gelderse Vallei