Zeer geslaagd A.R.T.Z.-symposium

Met een opkomst van 200 deelnemers en een levendig debat is het symposium van de Alliantie Regionale TopZorg (A.R.T.Z.) zeer geslaagd te noemen. Ook vond de officiële lancering van dit samenwerkingsverband tussen Ziekenhuis Gelderse Vallei, Rijnstate en Slingeland Ziekenhuis plaats.

Deelnemers aan het symposium op 4 maart 2015 waren medisch specialisten, bestuurders, eerstelijns zorgverleners, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen, samenwerkingspartners en medewerkers uit de drie A.R.T.Z.-ziekenhuizen betrokken bij (oncologische) zorg.

Presentatie strategische koers

Tijdens het symposium zijn de strategische koers en ambities van A.R.T.Z. gepresenteerd. Ook de vorderingen in de samenwerking op het gebied van oncologische topzorg in Gelderland werden geschetst.

Debat

Vervolgens was er een inspirerend debat onder leiding van Astrid Joosten, getiteld: Oncologische zorg 2020, goed geregeld! Aan dit debat deden 12 Lagerhuisdebatleden en 4 topdebaters mee, aan de hand van de volgende stellingen:

 • Prof. Dr. Wim van Harten,
  Raad van Bestuur AvL/NKI
  Centralisatie: er moet een stevig tandje bij voor verdere verbetering van de overleving.

 • Drs. Sandra Kloezen, manager doelbesteding KWF Kankerbestrijding
  Verdeling van onderzoeksgelden, laat dat maar aan het KWF over! 

 • Drs. Hans van Santen, huisarts en hoofdredacteur Medisch Contact
  Oncologische zorg is multidisciplinaire zorg; de eerste lijn is daar niet klaar voor.

 • Prof. Dr. Guus Schrijvers, gezondheidseconoom/oud-hoogleraar Public Health
  Alleen doelmatige zorg maakt innovatie binnen de oncologie mogelijk.

De genodigden in de zaal konden actief meedoen aan het debat door elektronisch te stemmen voor of tegen de stelling. Het werd een levendig, inhoudelijk debat, ook door inbreng van de leden van het Lagerhuis (medisch specialisten, bestuurders, huisartsen, Radiotherapiegroep, patiëntenvertegenwoordigers).  

Drie ziekenhuizen

Met het symposium is de officiële start van de samenwerking tussen Rijnstate in Arnhem, Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en Ziekenhuis Gelderse Vallei gevierd.

Drie ziekenhuizen in Gelderland hebben een alliantie gesloten op het gebied van complexe, medische zorg. De Gelderse ziekenhuizen werken al zo’n twee jaar samen bij operaties die relatief weinig voorkomen, zoals bij de behandeling van bepaalde vormen van long-, maag- en leverkanker. In de komende jaren wordt deze samenwerking uitgebreid met andere vormen van zorg. In eerste instantie wordt de oncologische zorg van de drie ziekenhuizen samengevoegd onder de vlag van A.R.T.Z.

Hier vindt u het programma van het symposium.


Alliantie

Rijnstate Slingeland Gelderse Vallei