Samenwerking

Sinds 2012 werken Ziekenhuis Gelderse Vallei, Rijnstate en Slingeland Ziekenhuis al samen. Deze samenwerking werd opgezet voor de hoogcomplexe chirurgische behandelingen die relatief weinig voorkomen.

Landelijk worden steeds hogere eisen gesteld aan de zorg en is er een grotere concentratie zichtbaar voor complexe zorg. Door de samenwerking tussen deze ziekenhuizen en centralisatie is deze specifieke zorg binnen de regio behouden en de kwaliteit versterkt. Specialisten worden steeds vaardiger en deskundiger door het grotere aantal behandelingen dat zij uitvoeren. Ervaring zorgt ervoor dat artsen hun ingrepen verantwoord kunnen uitvoeren. Het resultaat van de samenwerking komt zo ten goede aan de patiënt.

Toekomst

Vanuit de gedachte dat samenwerking leidt tot betere behandelingen, bekijkt A.R.T.Z. voor steeds meer zorgvragen of er met samenwerking voordeel te behalen is. De ervaringen van de afgelopen jaren zijn erg positief. Daarom is in 2014 de oncologische zorg van de drie ziekenhuizen samengebracht onder A.R.T.Z. Oncologisch centrum.

A.R.T.Z. blijft nu en in de toekomst onderzoeken voor welke vormen van zorg samenwerking een toegevoegde waarde voor de patiënt kan hebben.


Alliantie

Rijnstate Slingeland Gelderse Vallei