Wat is TopZorg 

Topzorg staat centraal in de ambitie van A.R.T.Z. Het betekent excellente medische en verpleegkundige zorg. TopZorg volgens A.R.T.Z. is uitgewerkt in de volgende punten:

 • Zorg die aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet, wat onder meer blijkt uit verkregen keurmerken.
 • Patiënten kunnen snel terecht voor een eerste afspraak, diagnostiek en behandeling.
 • Patiënten uit de regio Gelderland kunnen binnen A.R.T.Z. dichtbij huis worden geholpen.
 • Gezamenlijke ontwikkeling van zorgpaden en protocollen voor de zorg.
 • Zorgtrajecten die naadloos op elkaar aansluiten en waarbij sprake is van een soepele en snelle overdracht van de patiëntgegevens tussen de verschillende zorgverleners.
 • De ‘eigen’ zorgverlener blijft betrokken en het zorgtraject coördineren voor de patiënt.
 • Binnen A.R.T.Z. wordt de patiënt behandeld door een ervaren team van zorgverleners met de juiste expertise. Deze medisch specialisten en verpleegkundigen hebben ruime ervaring in specifieke behandelingen door concentratie van de zorg op deze locatie van A.R.T.Z.
 • Via multidisciplinaire overleggen delen de professionals van drie locaties kennis binnen A.R.T.Z.
 • Aandacht voor de situatie en wensen van de individuele patiënt.
 • Zorgverleners blijven zich voortdurend ontwikkelen door scholing, wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling.
 • Beschikbaarheid van moderne en geavanceerde apparatuur.
 • Zorg die wordt geboden in de veilige omgeving van (geaccrediteerde) ziekenhuizen.
 • Transparantie over resultaten en aantoonbare kwaliteit.

Alliantie

Rijnstate Slingeland Gelderse Vallei