Drie Gelderse ziekenhuizen werken samen aan topzorg

De beste medische zorg dicht bij huis.

Bekijk waar we voor staan

A.R.T.Z. levert topzorg op het gebied van oncologie

A.R.T.Z. Oncologisch centrum

In het A.R.T.Z. Oncologisch centrum werken drie Gelderse ziekenhuizen intensief samen op het gebied van oncologie, met de Radiotherapiegroep als vaste verwijspartner voor radiotherapeutische zorg. We delen kennis en ervaring met elkaar en hebben gespecialiseerde teams per kankersoort. Met als resultaat: topzorg dicht bij huis voor oncologische patiënten in Midden- en Oost-Gelderland.

Meer expertise

Door de krachten van drie ziekenhuizen te bundelen in een samenwerking, levert A.R.T.Z. excellente oncologische zorg.

Meer ervaring

Door kennis en ervaring met elkaar te delen kunnen patiënten rekenen op ervaren medisch specialisten en de hoogste kwaliteitsstandaarden.

Meer mogelijkheden

Door het delen en gezamenlijk initiëren van innovaties en wetenschappelijk onderzoek werken we samen aan het verder verbeteren van de zorg.

"Geruststellend idee om door gespecialiseerde chirurgen te worden geopereerd"

Het gaat gelukkig weer goed met Louis Jansen (61) uit Arnhem. Het is nog geen jaar geleden dat bij hem endeldarmkanker werd geconstateerd. De behandelingen zijn achter de rug en de kanker is weg. Het voor- en natraject onderging hij in Rijnstate. De operatie vond plaats in het Slingeland Ziekenhuis.

Lees het verhaal van Louis

Uitgelichte artikelen

Nieuwsberichten A.R.T.Z.

Aanpassingen door het COVID-19-beleid

Binnen A.R.T.Z. vinden normaal gesproken veel overleggen plaats tussen de drie ziekenhuizen en de Radiotherapiegroep. Vanwege het COVID-19-beleid worden deze nu opgeschort of vervangen door telefonische besprekingen. We kijken daarbij telkens twee weken vooruit en passen zo nodig de bestaande afspraken aan.

Lees meer

Jaarcijfers A.R.T.Z.

Een deel van de jaarcijfers van A.R.T.Z. over 2019 zijn inmiddels bekend en gedeeld met de tumorwerkgroepen. Hieruit concluderen we dat A.R.T.Z. een levendig samenwerkingsverband is, waarin de oncologieprofessionals elkaar goed weten te vinden en veel zaken met elkaar afstemmen. Dat is een prachtig resultaat van 5 jaar samenwerking.

Lees meer