A.R.T.Z. Nieuws

COVID-19 en de oncologische zorg

De afgelopen maanden heeft vrijwel alles in onze maatschappij in het teken gestaan van COVID-19. Tijdens deze crisis ging uiteraard ook in de A.R.T.Z.-ziekenhuizen veel aandacht uit naar de COVID-zorg. Er is veel waardering voor de enorme inspanning die medewerkers hebben geleverd. Gelukkig is de oncologische zorg in de A.R.T.Z.-ziekenhuizen goed doorgegaan, ook omdat deze is aangemerkt als semi-urgent. Poliklinische contacten zijn vooral digitaal opgepakt. Deze veranderde manier van werken is heel snel doorgevoerd door specialisten en verpleegkundigen en niet te vergeten ook door de patiënten. Complimenten hiervoor! Dit biedt een nieuw perspectief voor de poliklinische contacten in de toekomst.

Lees verder

Aanpassingen door het COVID-19-beleid

Binnen A.R.T.Z. vinden normaal gesproken veel overleggen plaats tussen de drie ziekenhuizen en de Radiotherapiegroep. Vanwege het COVID-19-beleid worden deze nu opgeschort of vervangen door telefonische besprekingen. We kijken daarbij telkens twee weken vooruit en passen zo nodig de bestaande afspraken aan.

Lees verder

Jaarcijfers A.R.T.Z.

Een deel van de jaarcijfers van A.R.T.Z. over 2019 zijn inmiddels bekend en gedeeld met de tumorwerkgroepen. Hieruit concluderen we dat A.R.T.Z. een levendig samenwerkingsverband is, waarin de oncologieprofessionals elkaar goed weten te vinden en veel zaken met elkaar afstemmen. Dat is een prachtig resultaat van 5 jaar samenwerking.

Lees verder

A.R.T.Z.-ziekenhuizen ontwikkelen gezamenlijk PREM-vragenlijst mammacare

In het kader van Ontregel de Zorg zijn de A.R.T.Z.-ziekenhuizen per 1 januari gestopt met het roze lintje, een keurmerk voor borstkankerzorg. Het gevolg is dat de ziekenhuizen niet meer kunnen deelnemen aan de PREM-mammacare van Mediquest. In de tumorwerkgroep Mamma is besloten om met de drie ziekenhuizen een eigen PREM-vragenlijst te ontwikkelen zodat de mogelijkheid om onderling te vergelijken in ieder geval behouden blijft.

Lees verder

Ziekenhuis Gelderse Vallei: Beter-na-hodgkin-poli

De behandeling van Hodgkinlymfoom kan tot vele jaren daarna gezondheidsproblemen veroorzaken. Om deze vroegtijdig op te sporen en te behandelen is het oncologisch centrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei gestart met een polikliniek voor mensen die (ooit) Hodgkinlymfoom hebben gehad.

Lees verder

Rijnstate: extra aandacht voor zeldzame kankersoorten

Deze week is het de Week van de Zeldzame Kankers. Een moment waarop we landelijk extra aandacht besteden aan patiënten met een zeldzame vorm van kanker. Dat is van groot belang want bij 1 op de 5 nieuwe patiënten met kanker gaat het om een zeldzame vorm. Rijnstate behandelt onder andere patiënten met schildklierkanker, hoofdhalskanker, peniskanker, mannen met borstkanker en neuro-endocriene tumoren. Daarbij werkt Rijnstate nauw samen met andere ziekenhuizen.

Lees verder

Tweede Kamerlid Hayke Veldman brengt werkbezoek aan A.R.T.Z. Oncologisch centrum

Hoe werken Ziekenhuis Gelderse Vallei, Rijnstate, Slingeland Ziekenhuis en de Radiotherapiegroep samen in een regionaal multidisciplinair overleg (MDO)? Om die vraag te beantwoorden bracht Hayke Veldman, lid van de Tweede Kamer en woordvoerder zorg van de VVD, op 17 februari jl. een werkbezoek aan het A.R.T.Z. Oncologisch centrum. Hij nam deel aan het MDO longoncologie en sprak met de deelnemers over de organisatie en uitvoering van de oncologische zorg in Nederland.

Lees verder
>

Wereldkankerdag: stilstaan bij de impact van kanker

Dinsdag 4 februari is het Wereldkankerdag. Een dag waarop mensen wereldwijd stilstaan bij de impact kanker. Een dag met aandacht voor een goede kwaliteit van leven voor mensen met kanker en hun naasten. Hierbij speelt regionale samenwerking een belangrijke rol.

Lees verder

A.R.T.Z.-ziekenhuizen Rookvrij

Vanaf 1 januari 2020 zijn alle A.R.T.Z.-ziekenhuizen volledig rookvrij. Dit houdt in dat er op de terreinen van de ziekenhuizen niet meer gerookt mag worden. Dit verbod geldt voor iedereen, voor patiënten, medewerkers en bezoekers. De ziekenhuizen dragen zo bij aan een rookvrije generatie en bieden hulp aan voor wie wil stoppen met roken.

Lees verder

Evaluatie Longkankerzorg A.R.T.Z.

Vijf jaar geleden ontstond de Alliantie Regionale TopZorg. Een mooi moment om te kijken wat de samenwerking tot nu toe gebracht heeft. Samen met IKNL heeft A.R.T.Z. daarom in de eerste helft van 2019 een pilot uitgevoerd om de longkankerzorg binnen het netwerk te evalueren. Met een nieuw ontwikkeld referentiekader met 10 normen voor de organisatie van een oncologisch (tumorspecifiek) zorgnetwerk en data uit de Nederlandse Kanker Registratie zijn de effecten van de samenwerking in kaart gebracht.

Lees verder

Oncologisch onderzoek bij Rijnstate: samen onderzoek doen biedt meerwaarde voor de patiënt

In het Rijnstate Centrum voor Oncologisch Onderzoek (RCOO) doen de specialismen interne geneeskunde, longgeneeskunde, urologie, radiologie en chirurgie samen wetenschappelijk onderzoek. Door de samenwerking levert het onderzoek meer op voor patiënten met kanker, vertellen trialcoördinator Harald Verheij, internist-oncoloog Rutger Koornstra en datamanager Marjolein Sluiter. “We willen de nieuwste behandelingen aan kunnen bieden.”

Lees verder

Screening oudere oncologiepatiënt A.R.T.Z.-ziekenhuizen

In de komende decennia zal de verdubbeling van de vergrijzing zorgen voor een aanzienlijke toename van het aantal oudere oncologische patiënten. Bij ouderen spelen vaak meerdere problemen naast de oncologische aandoening. Daarnaast is het behouden van functioneren en kwaliteit van leven vaak belangrijker dan genezing. Geriatrische oncologische screening en beoordeling van kwetsbare ouderen is dan ook een belangrijk thema uit de jaarplannen 2017-2018 en 2019-2020 van A.R.T.Z. Oncologisch centrum.

Lees verder

Robert van Schijndel nieuwe programmadirecteur A.R.T.Z.

Per 18 november 2019 is Robert van Schijndel benoemd tot programmadirecteur Alliantie Regionale Topzorg (A.R.T.Z.). Hij gaat zich inzetten om dit samenwerkingsverband tussen verschillende ziekenhuizen verder te verdiepen en waar mogelijk te verbreden.

Lees verder

A.R.T.Z. Oncologisch centrum publiceert kwaliteitscijfers 2018

Binnen het A.R.T.Z. Oncologisch centrum werken Rijnstate, Slingeland Ziekenhuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei en de Radiotherapiegroep nauw samen op het gebied van oncologische zorg. Die samenwerking werpt haar vruchten af. Dat blijkt uit de kwaliteitscijfers over 2018. Het gaat om gegevens over prostaatkanker, longkanker, borstkanker, darmkanker, maagkanker en leverkanker.

Lees verder

Prostaatklinieken in Oost- en Noord-Nederland bundelen hun krachten in een kwaliteitsnetwerk

Vijf prostaatklinieken uit Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel en Gelderland wisselen de resultaten van operaties uit om hiermee de kwaliteit van zorg te verhogen. Op initiatief van het Prostaatcentrum Noord Nederland (PCNN) zijn in 2018 prostaatkankernetwerken uit Friesland (MCL/UZF), Groningen/Drenthe (PCNN), Overijssel (RON Isala/Gelre) en Twente (ZGT/MST) bijeengebracht om zo de kwaliteit een extra impuls te geven. Sindsdien werken de klinieken nauw samen in het kwaliteitsnetwerk ‘Samenwerkende Prostaatcentra Oost- en Noord Nederland’ (SPONN). In 2019 is het Gelderse A.R.T.Z. (Rijnstate, ZGV en Slingeland) op eigen initiatief bij de SPONN aangesloten.

Lees verder

Opnieuw roze lintje borstkankerzorg voor A.R.T.Z-ziekenhuizen Rijnstate, Ziekenhuis Gelderse Vallei en Slingeland Ziekenhuis

Alle drie de ziekenhuizen van de Alliantie Regionale TopZorg (A.R.T.Z.) ontvingen op 4 juli het ‘roze lintje’ voor patiëntgerichte borstkankerzorg. Dit keurmerk kent de Borstkankervereniging Nederland (BVN) elk jaar toe aan ziekenhuizen die voldoen aan een aantal criteria voor de zorg voor borstkankerpatiënten. Zo moeten er minimaal 100 operaties bij nieuwe borstkankerpatiënten plaatsvinden en is er gekeken of patiënten voldoende betrokken worden bij behandelopties.

Lees verder

Animatie Verwijsgids Kanker

De online Verwijsgids Kanker helpt bij het vinden van ondersteunende behandelingen en begeleiding bij kanker. IKNL maakte een filmpje om patiënten te laten zien wat de Verwijsgids Kanker is en welke informatie je hierin kunt vinden.

Lees verder

Ziekenhuis Gelderse Vallei: Buddy voor darm- of borstkankerpatiënten

Het Toon Hermans Huis Ede en Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn een project gestart voor personen bij wie borstkanker of darmkanker werd vastgesteld. Zij kunnen een buddy krijgen; een maatje die de diagnose borst- of darmkanker al langer geleden kreeg. Als ervaringsdeskundige herkent een buddy de emoties, vragen en onzekerheden. Een buddy helpt kankerpatiënten het eigen leven weer op te pakken. De patiënt kiest op een website zijn of haar eigen buddy. De eerste matches zijn gemaakt.

Lees verder

Rijnstate: Patricia van Mierlo te zien in Topdokters

Op RTL4 wordt het nieuwe programma 'Topdokters' uitgezonden. Hierin staan acht topspecialisten centraal. Patricia van Mierlo, klinisch geriater en arts palliatieve zorg bij Rijnstate, is een van de specialisten die gevolgd wordt. Het programma wordt sinds 27 februari uitgezonden op woensdagavond om 21.30 uur op RTL4. Patricia van Mierlo was al te zien in aflevering 6 en 7 (3 en 10 april). Aflevering 8 (17 april) is geheel aan haar werk gewijd.

Lees verder

A.R.T.Z. werkt met beleidsplan 2019-2020

Februari 2019 Het plan is onlangs vastgesteld door Ziekenhuis Gelderse Vallei, Slingeland Ziekenhuis, Rijnstate en de Radiotherapiegroep. Het belang van behoud en ontwikkeling van de gezamenlijke patiëntenzorg wordt binnen ons samenwerkingsverband breed gedragen. Daarbij hoort focus op continue verbetering en versterking van onze samenwerking, zodat dit de patiënt ten goede komt. in 2019-2020 zetten wij verder in op regionale patiëntbesprekingen, het meten en publiceren van kwaliteitsitems en vormen van patiëntparticipatie. Voor meer informatie: info@artz.nl

Lees verder

Even voorstellen: Anke Wind

Mijn naam is Anke Wind en ik ben 30 jaar oud. Vanaf 1 december ben ik binnen A.R.T.Z. twee dagen per week aan de slag als projectleider kwaliteit en innovatie.

Lees verder

Rijnstate geeft kankerpatiënten advies over aanvullende zorg

Patiënten willen vaak zelf ook aan de slag met hun herstel buiten het ziekenhuis. Ze gebruiken voedingssupplementen, acupunctuur of gaan naar yoga. In het Rijnstate Oncologisch Centrum kunnen patiënten met kanker sinds kort met al hun vragen over aanvullende zorg buiten het ziekenhuis terecht op het spreekuur Integrative Medicine.

Lees verder
>

Opnieuw roze lintje borstkankerzorg voor Rijnstate, Ziekenhuis Gelderse Vallei en Slingeland Ziekenhuis

De drie A.R.T.Z.-ziekenhuizen ontvingen elk op 5 juli het ‘roze lintje’ voor patiëntgerichte borstkankerzorg. Dit keurmerk kent de Borstkankervereniging Nederland (BVN) elk jaar toe aan ziekenhuizen die voldoen aan een aantal criteria voor de zorg voor borstkankerpatiënten. Zo moeten er minimaal 100 operaties bij nieuwe borstkankerpatiënten plaatsvinden en is er gekeken of patiënten voldoende betrokken worden bij behandelopties.

Lees verder
>

Rijnstate Zorgapp geeft borstkankerpatiënt meer regie

Rijnstate heeft sinds deze maand een app voor patiënten die zijn doorverwezen naar de Mammapoli. Het gaat om patiënten met een knobbeltje of een andere verandering in de borst of patiënten bij wie iets afwijkends is opgemerkt tijdens het bevolkingsonderzoek borstkanker. De app zet alle stappen van het onderzoek- en behandeltraject met de bijbehorende informatie en keuzemogelijkheden op een overzichtelijke tijdlijn. Hierdoor heeft de patiënt meer houvast in een onzekere periode.

Lees verder
>

Ziekenhuis Gelderse Vallei introduceert sneldiagnostiek darmkanker

Ziekenhuis Gelderse Vallei staat bekend om de snelle behandeling van patiënten met darmkanker. Toch moesten patiënten tot voor kort tot tien dagen wachten op uitslagen, zoals in bijna alle ziekenhuizen. Het ziekenhuis stelde de eendagsdiagnostiek in: op één dag krijgt de patiënt alle benodigde onderzoeken met daarna de uitslagen en het behandelplan van de chirurg.

Lees verder
>

Rijnstate introduceert handig ‘value based’ overzicht met behandelresultaten voor in de spreekkamer

Artsen van Rijnstate gebruiken sinds kort in de spreekkamer een handig overzicht met de resultaten van de behandeling. Op het overzicht staan medische uitkomsten, maar ook scores van de patiënt zelf. Denk bijvoorbeeld aan informatie over pijn en andere klachten die invloed hebben op het dagelijks leven. Met behulp van het overzicht bespreken arts en patiënt de behandelresultaten en het vervolg van de behandeling.

Lees verder

Even voorstellen: Saskia van Lith

Graag stel ik mij aan u voor. Ik ben Saskia van Lith. Ik heb bijna tien jaar als management-assistent in het Leerhuis van Rijnstate gewerkt. Vanaf 1 juni 2018 ben ik aan een nieuwe uitdaging begonnen en werk ik als management-assistent bij A.R.T.Z.

Lees verder

A.R.T.Z.-ziekenhuizen starten met regionale multidisciplinaire oncologie-overleggen

De ziekenhuizen van A.R.T.Z. Oncologisch centrum zijn in samenwerking met de Radiotherapiegroep met structurele regionale multidisciplinaire overleggen (MDO’s) gestart voor verschillende soorten kanker. Deelnemers uit verschillende ziekenhuizen delen gelijktijdig veilig en snel digitale patiëntgegevens voor een nog betere zorgverlening. Deze structurele uitwisseling is een belangrijke mijlpaal in de samenwerking tussen Rijnstate, Ziekenhuis Gelderse Vallei en het Slingeland Ziekenhuis.

Lees verder

Nederlands rekenmodel helpt onnodige operaties bij darmkanker te voorkomen

Dertien Nederlandse ziekenhuizen hebben samen een rekenmodel ontwikkeld waarmee artsen beter kunnen voorspellen welke patiënten met een vroeg stadium van darmkanker baat hebben bij een aanvullende operatie. Met het rekenmodel kan het aantal aanvullende operaties worden teruggebracht van 65 procent naar 32 procent per jaar.

Lees verder

Symposium Wereldkankerdag

Gisteren vond in het Sanadome het regionale Wereldkankerdag-symposium plaats, georganiseerd door A.R.T.Z. Oncologisch centrum en zeven andere regionale ziekenhuizen.

Lees verder

Gezamenlijke tweede PREM-vragenlijst mammacare gereed

In het kader van Ontregel de Zorg zijn de A.R.T.Z.-ziekenhuizen per 1 januari gestopt met het roze lintje, een keurmerk voor borstkankerzorg. Het gevolg is dat de ziekenhuizen niet meer kunnen deelnemen aan de PREM-vragenlijst mammacare van Mediquest. De drie ziekenhuizen hebben een eigen PREM-vragenlijst ontwikkeld voor borstafwijkingen zodat ze resultaten onderling kunnen blijven vergelijken. In de Tumorwerkgroep Mamma is besloten een tweede vragenlijst voor patiënten met een kwaadaardige borstafwijking te ontwikkelen.

Lees verder