Kwaliteit behandeling van uitzaaiingen in de lever

  1. Kwaliteit behandeling van uitzaaiingen in de lever

Op onderstaande pagina geven wij meer inzicht in de kwaliteit van onze operatieve behandeling bij uitzaaiingen van tumoren in de lever.

Hoeveel patiënten behandelen we?

Voor het voor- en natraject bij de behandeling van kanker in de lever kunt u terecht in alle drie de A.R.T.Z.-ziekenhuizen. De operatieve behandeling van uitzaaiingen in de lever is geconcentreerd in Ziekenhuis Gelderse Vallei (Ede).

Het aantal patiënten zegt iets over de ervaring van een ziekenhuis. Het is bijvoorbeeld wetenschappelijk aangetoond dat hoe vaker een chirurg een bepaalde operatie doet, hoe vaardiger de chirurg er in wordt en hoe groter de kans op een goed resultaat van de operatie. Hieronder een overzicht van het aantal operaties bij uitzaaiingen in de lever in 2017, 2018 en 2019.

Aantal patiënten geopereerd voor de behandeling van uitzaaiingen in de lever*

Jaar Operatieve behandelingen  Percutane Thermale Ablaties**
2019                37                 19
2018                35                 20**
2017                52  

   

* Voor dit soort operaties hebben de wetenschappelijke beroepsverenigingen vastgesteld dat een ziekenhuis minimaal 20 operaties per jaar moet uitvoeren.

** Percutane Thermale Ablatie is een lokale behandeling waarbij door de huid een speciale naald wordt ingebracht tot middenin de tumor(-en). Door radiofrequente wisselstroom ontstaan er trillingen en warmte in de tumorcellen waardoor de tumorcellen afsterven.

Soort operatie bij uitzaaiingen in de lever

  2019 2018 2017
Kijkoperatie    13     7     9
Open operatie    37   28   43

 

We streven er naar om steeds meer patiënten met uitzaaiingen in de lever met een kijkoperatie (=laparoscopisch) te opereren. Bij deze manier van opereren brengt de chirurg via kleine sneetjes in de buik een aantal instrumenten in het lichaam waarmee hij de operatie kan uitvoeren. De arts en zijn team volgen de operatie via de camerabeelden. Het voordeel van een laparoscopische operatie is dat er meestal sprake is van een sneller herstel.

Behandelresultaten

Geen enkele patiënt is hetzelfde. Zo heeft bijvoorbeeld de conditie van de patiënt voordat hij of zij geopereerd wordt veel effect op het resultaat van de operatie en op het ontstaan van complicaties. In de onderstaande cijfers is daarom rekening gehouden met een aantal factoren, zoals leeftijd, geslacht, eerdere operaties en andere onderliggende ziektes, zoals hartfalen.

Een belangrijk resultaat van de operatie bij uitzaaiingen in de lever is dat er geen kankerweefsel achterblijft na de operatie. Bij een operatie voor leveruitzaaiingen wordt behalve de tumor ook een klein deel gezond leverweefsel verwijderd, zodat de snijvlakken schoon zijn.

Het percentage patiënten waarbij de snijvlakken na de operatie schoon zijn.

  2019 2018 2017
A.R.T.Z. Oncologisch centrum  volgt 100% 93,7%
Landelijk gemiddelde  volgt 90,0% 89,1%

 

Het percentage geopereerde patiënten vanwege uitzaaiingen in de lever dat is overleden tijdens de ziekenhuisopname of binnen 30 dagen na de operatie.

Gemiddelde over drie jaren    2016-2018    2017 - 2019
A.R.T.Z. Oncologisch centrum       0,7%       2,2%
Landelijk gemiddelde       1,4%       1,3%