Kwaliteit behandeling voor blaaskanker

  1. Kwaliteit behandeling voor blaaskanker

Op onderstaande pagina geven wij meer inzicht in de kwaliteit van onze zorg bij blaaskanker.

Hoeveel patiënten behandelen we?

Het aantal patiënten zegt iets over de ervaring en expertise van een ziekenhuis. Het is wetenschappelijk aangetoond dat hoe vaker een chirurg een bepaalde kankeroperatie doet, hoe vaardiger de chirurg erin wordt, hoe groter de kans op een goed resultaat van de operatie.

Aantal chirurgische behandelingen voor blaaskanker

Voor een operatie bij blaaskanker kunt u terecht in Rijnstate Arnhem.

  2019 2018 2017
Het aantal cystectomieën* voor blaascarcinoom    73    54    46

* een cystectomie is het verwijderen van de blaas. In Rijnstate wordt dit in vrijwel alle gevallen met robotchirurgie uitgevoerd.

Wetenschappelijke beroepsverenigingen hebben vastgesteld dat een ziekenhuis minimaal 20 cystectomieën bij blaaskanker per ziekenhuis per jaar moet doen. Rijnstate voldoet ruim aan deze norm.

Voor een operatie bij blaaskanker kunt u terecht in Rijnstate in Arnhem.

Aantal behandelingen blaaskanker

Brachytherapie*, Radiotherapie** en Chemoradiatie*** 2019 2018 2017
Aantal patiënten die een combinatie van brachytherapie en radiotherapie hebben ondergaan     6    21    15
Aantal patiënten die radiotherapie hebben ondergaan   18    15    20
Aantal patiënten die chemoradiatie hebben ondergaan     0      6      8

*     brachytherapie is een combinatie van zowel inwendige als uitwendige bestraling en een operatie met de robot.
**   radiotherapie is bestraling.
*** chemoradiatie is een combinatie van chemotherapie en radiotherapie

Deze behandelingen worden gegeven bij de Radiotherapiegroep in Arnhem. Zowel voor brachytherapie als voor uitwendige bestraling is de norm 20 patiënten per jaar per instelling.