Kwaliteit behandeling voor blaaskanker

  1. Kwaliteit behandeling voor blaaskanker

Op onderstaande pagina geven wij meer inzicht in de kwaliteit van onze zorg bij blaaskanker.

Hoeveel patiënten behandelen we?

Het aantal patiënten zegt iets over de ervaring en expertise van een ziekenhuis. Het is wetenschappelijk aangetoond dat hoe vaker een chirurg een bepaalde kankeroperatie doet, hoe vaardiger de chirurg erin wordt, hoe groter de kans op een goed resultaat van de operatie.

Aantal chirurgische behandelingen voor blaaskanker

  2018 2017 2016
Het aantal cystectomieën* voor blaascarcinoom     54     46     40

* een cystectomie is het verwijderen van de blaas.

Wetenschappelijke beroepsverenigingen hebben vastgesteld dat een ziekenhuis minimaal 20 cystectomieën bij blaaskanker per ziekenhuis per jaar moet doen. A.R.T.Z. voldoet ruim aan deze norm.

Voor een operatie bij blaaskanker kunt u terecht in Rijnstate in Arnhem.

Aantal behandelingen blaaskanker

Brachytherapie*, Radiotherapie** en Chemoradiatie*** 2018 2017 2016
Aantal patiënten die een combinatie van brachytherapie en radiotherapie hebben ondergaan     21     15      8
Aantal patiënten die radiotherapie hebben ondergaan     15     20     48
Aantal patiënten die chemoradiatie hebben ondergaan       6       8       0

*     brachytherapie is inwendige bestraling.
**   radiotherapie is uitwendige bestraling.
*** bij chemoradiatie wordt chemotherapie en radiotherapie gecombineerd gegeven.

Deze behandelingen worden gegeven bij de Radiotherapiegroep in Arnhem. De norm is 20 patiënten per jaar per instelling.