A.R.T.Z. Oncologisch centrum publiceert kwaliteitsgegevens

  1. A.R.T.Z. Oncologisch centrum publiceert kwaliteitsgegevens

In het A.R.T.Z. Oncologisch centrum werken drie ziekenhuizen in Gelderland – Rijnstate, Slingeland Ziekenhuis en Ziekenhuis Gelderse Vallei- intensief samen op het gebied van oncologische zorg.

Het doel van de samenwerking is om gezamenlijk de beste oncologische zorg te bieden aan patiënten in deze regio. Op de website van A.R.T.Z. (www.artz.nl) staat sinds deze week informatie over de kwaliteit van de geleverde oncologische zorg door A.R.T.Z.. Het betreft informatie over patiëntaantallen, aantallen operaties, wacht- en toegangstijden en complicaties.

Op de site staat informatie over de behandeling van borstkanker, longkanker, prostaatkanker, darmkanker, maagkanker en de behandeling van uitzaaiingen in de lever. De drie ziekenhuizen werken bij deze behandelingen intensief samen. Dit gebeurt door in gespecialiseerde teams per kankersoort kennis en ervaring met elkaar te delen, best practices van elkaar over te nemen en door een aantal operatieve behandelingen die relatief weinig voorkomen te concentreren in één of twee ziekenhuizen.

Simone Koops, programmadirecteur van A.R.T.Z.: “Bij de start van de samenwerking in 2014 hebben we de ambitie uitgesproken om actuele oncologische resultaten van de samenwerking te publiceren. Wij zijn verheugd dat we nu zover zijn en van een aantal kankersoorten kwaliteitsgegevens over het jaar 2016 bekend hebben gemaakt. Op deze manier geven we inzicht in de meerwaarde van onze samenwerking.”