A.R.T. Z. Oncologische centrum realiseert kwaliteitsverbetering

  1. A.R.T. Z. Oncologische centrum realiseert kwaliteitsverbetering

Begin oktober 2018 publiceerde A.R.T.Z. informatie over de kwaliteit van de geleverde oncologische zorg door A.R.T.Z in 2017. Het betreft informatie over patiëntaantallen, aantallen operaties, wacht- en toegangstijden en complicaties.

Het gaat om kwaliteitscijfers over de behandeling van borstkanker, longkanker, prostaatkanker, darmkanker, maagkanker en de behandeling van uitzaaiingen in de lever. Er zijn gezamenlijke zorgpaden ingericht en in regionale multidisciplinaire overleggen wordt het behandelbeleid voor de patiënt besproken. De samenwerking omvat ook de analyse van elkaars resultaten en uitkomsten, als onderdeel van een continue verbetercyclus.