A.R.T.Z. werkt met beleidsplan 2019-2020

  1. A.R.T.Z. werkt met beleidsplan 2019-2020

Februari 2019 Het plan is onlangs vastgesteld door Ziekenhuis Gelderse Vallei, Slingeland Ziekenhuis, Rijnstate en de Radiotherapiegroep. Het belang van behoud en ontwikkeling van de gezamenlijke patiëntenzorg wordt binnen ons samenwerkingsverband breed gedragen. Daarbij hoort focus op continue verbetering en versterking van onze samenwerking, zodat dit de patiënt ten goede komt. in 2019-2020 zetten wij verder in op regionale patiëntbesprekingen, het meten en publiceren van kwaliteitsitems en vormen van patiëntparticipatie. Voor meer informatie: info@artz.nl