A.R.T.Z.-ziekenhuizen Rookvrij

  1. A.R.T.Z.-ziekenhuizen Rookvrij

Vanaf 1 januari 2020 zijn alle A.R.T.Z.-ziekenhuizen volledig rookvrij. Dit houdt in dat er op de terreinen van de ziekenhuizen niet meer gerookt mag worden. Dit verbod geldt voor iedereen, voor patiënten, medewerkers en bezoekers. De ziekenhuizen dragen zo bij aan een rookvrije generatie en bieden hulp aan voor wie wil stoppen met roken.

Ziekenhuis Gelderse Vallei
Passend bij de campagnemaand Stoptober is op 1 oktober 2019 Ziekenhuis Gelderse Vallei volledig rookvrij geworden. Cardioloog Maurits van der Veen en longarts Jeroen Verheul namen het initiatief voor een rookvrij ziekenhuisterrein: ‘Wij zijn ervan overtuigd dat we een beter en gezonder ziekenhuis zijn zonder roken.’ De raad van bestuur ondersteunt dit initiatief van harte, voorzitter Mirjam van ’t Veld: “Het past goed in het Nationaal Preventieakkoord èn bij onze jarenlange inzet op preventie.” Patiënten en medewerkers die met roken willen stoppen, krijgen informatie over hoe zij daarbij hulp kunnen krijgen. Medewerkers die willen stoppen met roken biedt het ziekenhuis een training aan.

Slingeland Ziekenhuis
Het Slingeland Ziekenhuis is vanaf 1 januari 2020 volledig rookvrij. Longarts Dirk Nijmeijer en internist Inge Klein namen het initiatief en zijn groot voorstander van een rookvrij Slingeland Ziekenhuis: “Dat roken schadelijk is voor de gezondheid weten we allemaal. Bij ons ziekenhuis worden we dagelijks geconfronteerd met de ernstige gevolgen van roken. Bovendien draait het in onze ziekenhuizen om gezondheid. Daar hoort roken niet bij. Gelukkig zien we dat ‘openbare rookplekken’ steeds vaker verdwijnen. Ook wij als ziekenhuis vinden het belangrijk om die stap te zetten en geven graag het goede voorbeeld. We dragen zo bij aan een prettige, gezonde, rookvrije omgeving voor al onze patiënten, medewerkers en bezoekers.” Patiënten, medewerkers of bezoekers die willen stoppen met roken, kunnen daarbij uiteraard hulp krijgen. Dit kan bij de huisarts of via een verwijzing naar de Stoppen-met-Roken polikliniek in het ziekenhuis.

Rijnstate
Rijnstate is vanaf 1 januari 2020 helemaal rookvrij. Rijnstate wil een gezonde leefstijl en een gezonde werk- en leefomgeving stimuleren. We vinden dat het ons als organisatie in de gezondheidszorg niet past om roken te faciliteren, omdat roken een belangrijke oorzaak is van ziekte en sterfte in Nederland. Ook dragen we hiermee bij aan het creëren van een Rookvrije Generatie. Mensen die willen stoppen met roken kunnen voor ondersteuning terecht bij onze Rook Stop Poli. Dit programma begint met het maken van een longfoto, longfunctietest en intake op de polikliniek. Een longverpleegkundige kijkt samen wat voor iemand de beste manier is om te stoppen met roken en biedt begeleiding. In een video vertellen medewerkers van Rijnstate en de burgemeester van Arnhem over rookvrij Rijnstate.