A.R.T.Z.-ziekenhuizen starten met regionale multidisciplinaire oncologie-overleggen

  1. A.R.T.Z.-ziekenhuizen starten met regionale multidisciplinaire oncologie-overleggen

De ziekenhuizen van A.R.T.Z. Oncologisch centrum zijn in samenwerking met de Radiotherapiegroep met structurele regionale multidisciplinaire overleggen (MDO’s) gestart voor verschillende soorten kanker. Deelnemers uit verschillende ziekenhuizen delen gelijktijdig veilig en snel digitale patiëntgegevens voor een nog betere zorgverlening. Deze structurele uitwisseling is een belangrijke mijlpaal in de samenwerking tussen Rijnstate, Ziekenhuis Gelderse Vallei en het Slingeland Ziekenhuis.

Er zijn regionale MDO’s voor patiënten met borstkanker, kanker in het spijsverteringskanaal (zoals darm-, maag-, endeldarm- en leverkanker), longkanker en urologische kanker (zoals prostaat-, blaas- en nierkanker). In de toekomst breiden de ziekenhuizen de overleggen naar andere kankersoorten uit. De MDO’s duren gemiddeld een uur en per keer worden tien tot vijftien patiënten besproken. Naast de verschillende medisch specialisten sluiten ook verpleegkundig specialisten, radiotherapeuten, radiologen, pathologen en nucleair geneeskundigen aan.

Delen van expertise

Geert Smits, uroloog bij Rijnstate: “Binnen de A.R.T.Z.-ziekenhuizen zorgden we al voor gelijke zorgpaden en afstemming van afspraken. Met deze structurele regionale MDO’s maken we nog meer gebruik van elkaars expertise, wat leidt tot betere diagnostiek, behandeling en nazorg voor patiënten van binnen en buiten de regio. Dat is beter voor de patiënt, zorgt dat we efficiënter kunnen werken en past perfect in de trend van hogere volumes en kwaliteitseisen in de zorg.”

Privacy

In deze fase delen de ziekenhuizen het MDO-formulier met alle patiëntgegevens en de radiologiebeelden en -verslagen. Uiteraard is deze uitwisseling veilig en is de privacy van de patiënt gewaarborgd. Patiënten geven vooraf toestemming voor het delen van informatie.