Aanpassingen door het COVID-19-beleid

  1. Aanpassingen door het COVID-19-beleid

Binnen A.R.T.Z. vinden normaal gesproken veel overleggen plaats tussen de drie ziekenhuizen en de Radiotherapiegroep. Vanwege het COVID-19-beleid worden deze nu opgeschort of vervangen door telefonische besprekingen. We kijken daarbij telkens twee weken vooruit en passen zo nodig de bestaande afspraken aan.

De RMDO’s vinden al plaats via beeldbellen, dus daarin zijn geen aanpassingen nodig. De multidisciplinaire regionale themabijeenkomst over Stadium III Longkanker die gepland stond op 17 maart, willen we zo mogelijk verplaatsen naar de tweede helft van dit jaar.

We begrijpen dat door de ontstane situatie reguliere A.R.T.Z.-zaken naar de achtergrond schuiven. Dat is volstrekt logisch. Wij realiseren ons dat vele zorgprofessionals momenteel alle zeilen bijzetten om de noodzakelijke zorg te verlenen. Hiervoor hebben we veel waardering. Als wij vanuit A.R.T.Z. iets kunnen betekenen om het (overige) werk te verlichten, laat het ons weten!

Veel sterkte gewenst in de komende tijd!

Robert van Schijndel, Programma Directeur A.R.T.Z.