Samenwerking optimaliseren bij wetenschappelijk onderzoek

  1. Centrale coördinatie kan wetenschappelijk onderzoek optimaliseren

In november 2021 heeft trialcoördinator Harald Verheij (Rijnstate) op verzoek van ARTZ een ronde langs de ARTZ-ziekenhuizen gemaakt, om te horen hoe deelname aan wetenschappelijk onderzoek verloopt en waar knelpunten liggen.

Hieruit blijkt dat er beter samengewerkt kan worden op het gebied van studies en dat centrale coördinatie prettig zou zijn. De uitkomsten van de gesprekken zijn voorgelegd aan het MOCO. Er is afgesproken om een verdere uitwerking te maken voor de inrichting van centrale coördinatie rondom studies. Dit gebeurt momenteel in overleg met betrokkenen. De uitwerking wordt verwacht voor de zomer van 2022.

Meer info: Marleen ten Horn