COVID-19 en de oncologische zorg

  1. COVID-19 en de oncologische zorg

De afgelopen maanden heeft vrijwel alles in onze maatschappij in het teken gestaan van COVID-19. Tijdens deze crisis ging uiteraard ook in de A.R.T.Z.-ziekenhuizen veel aandacht uit naar de COVID-zorg. Er is veel waardering voor de enorme inspanning die medewerkers hebben geleverd. Gelukkig is de oncologische zorg in de A.R.T.Z.-ziekenhuizen goed doorgegaan, ook omdat deze is aangemerkt als semi-urgent. Poliklinische contacten zijn vooral digitaal opgepakt. Deze veranderde manier van werken is heel snel doorgevoerd door specialisten en verpleegkundigen en niet te vergeten ook door de patiënten. Complimenten hiervoor! Dit biedt een nieuw perspectief voor de poliklinische contacten in de toekomst.

Follow-up onderzoeken stopten in veel gevallen tijdelijk tijdens de COVID-19 crisis. Ook de bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker zijn tijdelijk gestopt. Veel patiënten bleken ook niet naar de huisarts te gaan met hun klachten, waardoor minder doorverwijzingen plaatsvonden. Daardoor is er in de afgelopen maanden landelijk een aanzienlijke daling ontstaan in het aantal kankerdiagnoses.

Inmiddels hebben de A.R.T.Z.-ziekenhuizen en de Radiotherapiegroep elk een eigen werkwijze ontwikkeld om de reguliere zorg zoveel mogelijk te hervatten, met inachtneming van de geldende beschermingsmaatregelen. Ook zijn de achterstanden in follow-up onderzoeken grotendeels weggewerkt. De bevolkingsonderzoeken starten weer op en patiënten bezoeken de huisarts weer steeds vaker. Kortom, de verwijzingen zullen weer gaan toenemen.

Het was een spannende en intensieve periode voor iedereen. En waakzaamheid blijft geboden. Er is veel geleerd over de verspreiding van het virus en de effecten ervan. Zorgverleners en beleidsmakers hebben de vingers aan de knoppen om tijdig te kunnen bijsturen. Er worden plannen gemaakt om een tweede golf te voorkomen en zo nodig vroegtijdig lokaal te kunnen ingrijpen. Een veel gehoord geluid daarbij is dat de toegang tot reguliere zorg open moet blijven, zodat minder achterstand of uitstel zal ontstaan.

Vanuit deze plaats is er veel waardering voor de medewerkers van de A.R.T.Z.-ziekenhuizen en de Radiotherapiegroep. De kwaliteit van de oncologische zorg is geen moment in het geding geweest en zoals eerder aangegeven zijn de uitgestelde follow-up onderzoeken grotendeels weer weggewerkt. Chapeau! We hopen dat iedereen kan genieten van een welverdiende vakantie.

Robert van Schijndel,
programmadirecteur A.R.T.Z.