CZ-predicaat ‘Beste zorg’ behandeling borstkanker

  1. CZ-predicaat ‘Beste zorg’ behandeling borstkanker

Zorgverzekeraar CZ heeft het predicaat ‘Beste zorg’ voor de behandeling van borstkanker toegekend aan de Gelderse ziekenhuizen van de Alliantie Regionale Topzorg (A.R.T.Z.).

CZ heeft de zorg van ziekenhuizen ingedeeld in zes categorieën: Beste zorg, Zeer goede zorg, Goede zorg, Kan beter, Voldoet niet en Startend centrum /fusie/anders. De borstkankerzorg van A.R.T.Z. valt in de hoogste categorie. Alleen ziekenhuizen die voldoen aan de kwaliteitsnormen van CZ krijgen van deze zorgverzekeraar een contract voor de betreffende ingreep in 2017.

De komende periode maakt CZ de kwaliteitsinformatie en de categorie-indeling breder bekend. Ziekenhuizen die volgens de kwaliteitskaders van CZ voor deze zorg als beste scoren, worden als voorkeursziekenhuis bestempeld: deze 'beste' ziekenhuizen op het gebied van de gekozen aandoening, worden aanbevolen door CZ bij haar verzekerden. Meer informatie wordt gegeven via www.cz.nl/zorgvinden.

 

Borstkankerzorg A.R.T.Z.

Het A.R.T.Z. Oncologisch centrum is één van de drie grootste borstkankercentra van Nederland en behandelt meer dan 800 nieuwe patiënten per jaar met borstkanker op drie locaties in Arnhem, Doetinchem en Ede. Het team van medisch specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen van de drie ziekenhuizen werkt op het gebied van borstkanker intensief samen. Daarbij gelden de hoogst mogelijke kwaliteitseisen. De ziekenhuizen delen kennis over zorgprocessen en de resultaten van de behandelingen. Specialisten zijn bijzonder ervaren in het behandelen van kwaadaardige en niet-kwaadaardige aandoeningen in de borst. Ook bij specifieke patiëntengroepen zoals jonge vrouwen, mannen, familiaire risicogroepen en kwetsbare ouderen.

 

Sneldiagnostiek

De introductie van de sneldiagnostiek op de mammapoliklinieken in Doetinchem en Ede is een mooi voorbeeld hoe samenwerking ten goede komt aan de kwaliteit van zorg en in het voordeel is van de patiënt. In navolging van Rijnstate, die al sinds 2014 eendagsdiagnostiek aanbiedt, krijgen patiënten met een vermoeden van borstkanker nu op alle drie de A.R.T.Z.-locaties binnen een dag duidelijkheid over de aard van de afwijking. Hierdoor blijft onzekerheid tot een minimum beperkt.