Diagnostische route borstkankerpatiënten

  1. Diagnostische route borstkankerpatiënten

In de Tumorwerkgroep Mamma is gesproken over een nieuwe diagnostische route voor borstkankerpatiënten met de radioloog als poortwachter. De komende tijd worden betrokken professionals hierover geraadpleegd en zal ook in andere ziekenhuizen worden gekeken hoe dit proces is ingericht. De bijeenkomst van de Tumorwerkgroep Mamma in november staat met name in het teken van dit onderwerp.

Op dit moment krijgt elke patiënt binnen ARTZ mammadiagnostiek door de radioloog waarna de uitslag ervan door de chirurg met de patiënt wordt besproken. Bij het grootste deel van de patiënten wordt geen borstkanker vastgesteld. Deze groep patiënten kan ook alleen door de radioloog worden gezien, waarbij de radioloog de uitslag meteen bespreekt. Een mooi voorbeeld van Zorg op de juiste plek!
Het eventueel aanpassen en goed op elkaar afstemmen van deze routing vraagt om een goede uitwerking, zowel op organisatorisch, logistiek als financieel gebied.

Meer info: Jikke van Elk (jivanelk@artz.nl
10 november 2022