Eenduidige werkwijze palliatieve zorg

  1. Eenduidige werkwijze palliatieve zorg

In het palliatieve zorg project werken de drie ARTZ-ziekenhuizen toe naar een eenduidige visie en werkwijze op het gebied van palliatieve zorg. Als startpunt vullen zij de ‘Zelfevaluatie Palliatieve Zorg’ in.

In Rijnstate is de zelfevaluatie een tijd geleden uitgevoerd en zijn er actiepunten opgesteld. Onlangs heeft Slingeland Ziekenhuis ook de zelfevaluatie afgerond. Het Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft aangegeven graag aan te sluiten op de ontwikkelingen bij de andere ARTZ-partners. Er komt een bijeenkomst om met de verpleegkundig specialisten palliatieve zorg uit elk ziekenhuis de zelfevaluaties te bespreken en vervolgstappen in kaart te brengen.

Meer info: Leontien Abbenhuis (leabbenhuis@artz.nl
28 maart 2023