1. Even voorstellen: Robert van Schijndel

Vanaf midden november 2019 ben ik de nieuwe programmadirecteur Alliantie Regionale TopZorg (A.R.T.Z.). Ik stel me daarom graag aan u voor.

Ik ben inmiddels zo’n 30 jaar werkzaam in de gezondheidszorg. De eerste 15 jaar in verschillende uitdagende functies als onderzoeker, stafmedewerker, docent, manager en directeur. De tweede periode van 15 jaar heb ik gewerkt vanuit mijn eigen onderneming, in diverse boeiende opdrachten als coach, adviseur, projectleider, programmamanager en interim manager. Ik heb het geluk gehad dat ik veel onderdelen van de Nederlandse gezondheidzorg van binnenuit heb mogen meemaken.

Deze zomer viel mijn oog op de vacature voor programmadirecteur A.R.T.Z. en werd er iets in mij geraakt. Rijnstate, Slingeland Ziekenhuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei en de Radiotherapiegroep hebben de ambitie om samen beter te worden. In de oncologie is er al een opgebouwde best practise waaruit blijkt dat de beoogde resultaten ook écht gerealiseerd kunnen worden. Dat zijn potentiële ingrediënten om er een groter succes van te kunnen maken en een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan de topzorg in de regio. Ik wil daar graag verder aan meewerken.

Ik probeer de komende periode met zoveel mogelijk betrokkenen kennis te maken. Ik ga luisteren wat de bevindingen en ambities zijn, wat er goed gaat en wat beter kan. Ook word ik ingewerkt in wat op dit moment het fundament is van de A.R.T.Z.-samenwerking; de vele momenten van overleg en afstemming door een groot aantal betrokken professionals. Het voelt heel fijn om op deze rijdende trein te springen. Ik hoop vlug de grote lijnen te pakken te hebben, zodat ik ook sturing kan gaan geven aan de verdere doorontwikkeling van de A.R.T.Z.-samenwerking. Dit kan zijn verdieping van de bestaande samenwerking, verbreding met andere specialismen en/of uitbreiding met een aantal organisaties. We gaan kijken naar kansen en mogelijkheden. 

Ik ga graag aan de slag voor A.R.T.Z. Enerzijds borgen wat er is en anderzijds doorontwikkelen wat mogelijk is, gericht op onderlinge samenwerking en topzorg in de regio. Ik heb er zin in!