Gegevens Lastmeter direct in medisch dossier

  1. Gegevens Lastmeter direct in medisch dossier

De gegevens die (ex)borstkankerpatiënten van Ziekenhuis Gelderse Vallei in de digitale Lastmeter invullen, komen sinds kort rechtstreeks in hun patiëntendossier. Hierdoor krijgt de patiënt sneller de juiste hulp. Het ziekenhuis is hiermee uniek in Nederland. Via de Lastmeter geven patiënten aan hoeveel last zij ondervinden van klachten, beperkingen of zorgen die met hun ziekte te maken hebben. Het oncologisch centrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei gebruikt de Lastmeter al enkele jaren bij de behandeling van patiënten met kanker. 

Patiënten kunnen de Lastmeter op papier of online invullen in hun persoonlijke beveiligde omgeving: eZorg. Deze online omgeving is bereikbaar via de website van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Sinds kort worden de gegevens die patiënten in hun eZorg online invullen, ook rechtstreeks opgenomen in hun elektronisch patiëntendossier. De Lastmeter wordt ook gebruikt bij long-, darm- en bloedkanker. Het is de bedoeling dat ook bij deze ziekten de Lastmeter in de toekomst digitaal is in te vullen en rechtstreeks wordt gekoppeld aan het medisch dossier.