Geriatrische screening binnen ARTZ

  1. Geriatrische screening binnen ARTZ

De geriaters van ARTZ willen meer structurele aandacht voor de oudere patiënt met kanker. Daarom hebben ze in de Tumorwerkgroepen Long en Urologie een presentatie gegeven over kanker bij ouderen. Zo gingen ze in op de toegevoegde waarde van een geriatrische beoordeling bij de oncologische besluitvorming.

Aan de hand van de G8-vragenlijst kan de kwetsbaarheid van de patiënt in kaart worden gebracht. Een geriatrisch assessment kan vervolgens helpen om samen met de patiënt de juiste keuze te maken voor de oncologische behandeling. Voor de GIO-keten verloopt dit al erg goed. Met de Tumorwerkgroepen Long en Urologie is afgesproken om de afname van de G8-vragenlijst en het geriatrisch assessment op te nemen in de zorgpaden. Daarnaast is er gesproken over het aansluiten van de geriaters bij de ARTZ MDO’s.

Meer info: Jikke van Elk (jivanelk@artz.nl)
28 maart 2023