IKNL maakt regiorapportages voor Tumorwerkgroep Urologie

  1. IKNL maakt regiorapportages voor Tumorwerkgroep Urologie (1)

In september is de regiorapportage nierkanker door het IKNL aangeboden aan de Tumorwerkgroep Urologie. Het IKNL was aanwezig tijdens de tumorwerkgroep om de rapportage toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Voor de rapportage is gebruik gemaakt van gegevens van patiënten van januari 2018 tot en met december 2020 die de diagnose nierkanker kregen binnen de ARTZ-ziekenhuizen en vergeleken met de landelijke cijfers. Het IKNL maakt hierbij gebruik van de gegevens uit de NKR. Het doel van de regiorapportages is om inzicht te krijgen in de kwaliteit van onco-urologische zorg en deze te spiegelen aan het landelijk beeld. Het voordeel hiervan is dat data op een vergelijkbare manier verzameld wordt en dat er geen administratieve lasten bij onze zorgprofessionals liggen.

Meer info: Leontien Abbenhuis (leabbenhuis@artz.nl)
10 november 2022