Jaarcijfers A.R.T.Z.

  1. Jaarcijfers A.R.T.Z. 2019

Een deel van de jaarcijfers van A.R.T.Z. over 2019 zijn inmiddels bekend en gedeeld met de tumorwerkgroepen. Hieruit concluderen we dat A.R.T.Z. een levendig samenwerkingsverband is, waarin de oncologieprofessionals elkaar goed weten te vinden en veel zaken met elkaar afstemmen. Dat is een prachtig resultaat van 5 jaar samenwerking.

Enkele cijfers staan hieronder weergegeven. Hieruit blijkt onder andere dat er voor 2.700 oncologie patiënten op regionaal niveau wordt overlegd over de meest geschikte behandeling. Dat is een goed voorbeeld van regionale versterking en bundeling van kennis en expertise. 

Enkele jaarcijfers ARTZ 2019

Aantal patiënten besproken op regionaal MDO

2700

Aantal verwijzingen binnen ARTZ

210

Aantal uren regionaal MDO

200