Longkankernet

  1. Longkankernet

Er is nog geen formele samenwerking, maar Longkankernet en ARTZ weten elkaar goed te vinden. Inhoudelijk is er al veel contact. De intentie is uitgesproken om samen een MDO-systeemtherapie op te starten. Dit MDO zal waarschijnlijk begin volgend jaar van start gaan. Organisatorisch vraagt dit in de ARTZ-ziekenhuizen nog aanpassingen. Daarnaast wordt er vanuit Longkankernet een wetenschapswerkgroep opgestart. ARTZ is gevraagd om deel te nemen.

Meer info: Jikke van Elk (jivanelk@artz.nl)
10 november 2022