MRI-geleide bestraling door Radiotherapiegroep

  1. MRI-geleide bestraling door Radiotherapiegroep

Radiotherapiegroep heeft de eerste patiënt succesvol bestraald op de MR-linac. Een MR-linac is een combinatie van een bestralingsapparaat en een diagnostische MRI-scanner. Hierdoor is MRI-gestuurde bestraling mogelijk waardoor de tumor beter kan worden bestraald. De MRI-gestuurde bestraling staat ter beschikking voor alle patiënten die naar Radiotherapiegroep worden verwezen.

Voordelen MR-linac
De MR-linac geeft de mogelijkheid om voorafgaand aan iedere bestralingsbehandeling een MRI-scan te maken en het bestralingsplan aan te passen aan de situatie van dat moment. Ook tijdens de bestraling kunnen MRI-beelden worden gemaakt van de tumor en de omliggende organen. Hierdoor wordt het mogelijk om een hogere dosis bestraling nauwkeurig op de tumor te richten en het omliggend gezond weefsel veel minder te belasten.

Patiëntcategorieën
Patiënten die in aanmerking komen voor deze behandeling zijn: patiënten met een laag tot intermediair risico prostaatcarcinoom, patiënten met een oligo-gemetastaseerd prostaatcarcinoom, 80+ers met een prostaatcarcinoom en patiënten met oligo-lymfekliermetastasen in het bekken. In de toekomst zal deze toepassing stapsgewijs worden uitgebreid naar patiënten met een rectumcarcinoom die een kort schema preoperatieve radiotherapie krijgen, patiënten met stereotactische radiotherapie voor levermetastasen en patiënten met stereotactische radiotherapie in andere bovenbuikorganen.
Voor de patiënten die vanuit ARTZ worden verwezen, zullen de consulten en de voorbereiding onveranderd op de locaties in Ede en in Arnhem plaatsvinden. Alleen de bestralingsbehandelingen vinden op de locatie in Deventer plaats. Hierbij zal het altijd om een beperkt aantal (maximaal 5) bestralingen gaan.

Samenwerking
Voor wat betreft deze innovatieve behandeling met de MR-linac werkt Radiotherapiegroep graag samen met de ARTZ-ziekenhuizen. Zo hebben Rijnstate en Radiotherapiegroep de wens om gezamenlijk de PROMS en PREMS bij patiënten met prostaatkanker te registreren. Radiotherapiegroep participeert voor wetenschappelijk onderzoek in het MR-linac Consortium; een internationaal samenwerkingsverband van alle MR-linac centra. In dit wetenschappelijk consortium participeert naast Radiotherapiegroep ook onder meer het Radboudumc.