Nieuwe voorlichting voor darm- en maagonderzoeken bij Slingeland Ziekenhuis

  1. Nieuwe voorlichting voor darm- en maagonderzoeken bij Slingeland Ziekenhuis

Sinds kort maakt de polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten van het Slingeland Ziekenhuis gebruik van digitale voorlichting voor de onderzoeken coloscopie, sigmoïdoscopie en gastroscopie.

De digitale voorlichting is bedoeld voor patiënten die verwezen worden naar het Slingeland Ziekenhuis voor een darm- en/of maagonderzoek. Zodra een patiënt zich heeft aangemeld voor het onderzoek, krijgt hij via e-mail een link naar de digitale voorlichting. In de digitale voorlichting worden patiënten stap voor stap met tekst en films door het hele onderzoek geleid: van aanmelden bij de Inschrijfbalie, de voorbereidingen in de voorbereidingskamer tot het onderzoek in de onderzoekskamer. De filmbeelden zijn ook daadwerkelijk opgenomen in het Slingeland Ziekenhuis. Zo weet de patiënt precies wat hem te wachten staat als hij het onderzoek moet ondergaan. In de digitale voorlichting is met 3D-animaties ook de anatomie van de darmen opgenomen.

Medische conditie en informed consent

Wanneer de patiënt alle informatie heeft doorlopen, wordt hij verzocht een vragenlijst in te vullen. Met deze vragenlijst geeft de patiënt informatie over zijn medische conditie. Ook is in de vragenlijst de informed consent opgenomen. De ingevulde vragenlijst wordt vervolgens automatisch verzonden naar de polikliniek MDL. Aan de hand van de gecategoriseerde antwoorden op deze vragen, kan de secretaresse van de polikliniek zien of de patiënt nog een aanvullende afspraak met de verpleegkundige of arts nodig heeft en deze inplannen. Zo niet, wordt het onderzoek ingepland.

Voordelen

Het voordeel van deze digitale voorlichting voor de patiënt is dat hij een goed beeld krijgt van wat hij kan verwachten voor, tijdens en na het onderzoek. Daarnaast kan de patiënt thuis op een zelfgekozen moment de voorlichting doorlopen, zonder dat hij hiervoor naar het ziekenhuis moet komen.

Voordeel voor de polikliniek MDL is dat arts en verpleegkundige zeker weten dat alle patiënten goed en uniform zijn voorgelicht. Daarnaast levert het tijdswinst op, doordat er minder intakegesprekken op de polikliniek nodig zijn. 
 

Tevredenheidsonderzoek

Patiënten die op deze nieuwe manier worden voorgelicht krijgen na het onderzoek een uitnodiging voor een tevredenheidsonderzoek. Hierin wordt gevraagd naar de gebruiksvriendelijkheid van de voorlichting, de duidelijkheid van de voorlichting en of de voorlichting overeenkwam met het daadwerkelijke onderzoek. De eerste 100 patiënten die hebben deelgenomen aan het onderzoek zijn zeer positief en geven de voorlichting een gemiddeld rapportcijfer van 8,3.

Voor deze digitale voorlichting wordt gebruik gemaakt van een applicatie van de leverancier Medify.

Digitale voorlichting