Onco Oost

  1. Onco Oost

Onco Oost is volop in ontwikkeling. Op 2 februari 2024 vond er een inspirerend Onco Oost symposium plaats over de regionale samenwerking. De belangstelling hiervoor was groot. Het dagelijks bestuur van Onco Oost gaat vanaf nu elk jaar in februari een Onco Oost symposium organiseren. Ook is er grote voortgang op het gebied van het inrichten van de tumortypenetwerken (TTN’s).

In totaal streeft Onco Oost 12 TTN’s na. Hier overleggen zorgprofessionals uit de regio over onder andere regionaal beleid, zorgpaden, wetenschap, kwaliteit en de organisatie van de MDO’s. De ervaringen van ARTZ zijn zeer welkom bij de inrichting hiervan. ARTZ zorgprofessionals zijn dan ook actief betrokken bij deze ontwikkelingen. Onco Oost organiseert nog voor deze zomer een webinar over moleculaire diagnostiek. We delen de definitieve datum zodra het exacte programma bekend is.

Meer info: Robert van Schijndel (rvanschijndel@artz.nl)
26 maart 2024