Oncologische Zorg gaat door tijdens COVID

  1. Oncologische zorg gaat door tijdens COVID

COVID heeft een behoorlijke impact op de oncologische zorg. Het zorgt met name voor vertraging in de kankerdiagnoses. Net als tijdens de eerste coronagolf is tijdens de tweede coronagolf de oncologische zorg bij de ARTZ-partners gewaarborgd. Deze zorg wordt niet afgeschaald. Mogelijk wordt de frequentie of doses van bepaalde behandelingen aangepast, omwille van de situatie, maar de behandeling zelf blijft gecontinueerd. De ARTZ-partners trekken hierin samen op. De aanpak en ervaringen worden gedeeld en waar nodig én mogelijk wordt oncologische zorg van elkaar overgenomen. Een knappe prestatie in deze moeilijke tijd.

Afgelopen zomer constateerden IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) dat landelijk minstens vijfduizend diagnoses nog niet waren gesteld vergeleken met voorgaande jaren. Als gevolg van de COVID-19-crisis was het aantal nieuwe kankerdiagnoses in maart, april en mei 2020 zo’n 20-25% lager dan gebruikelijk. In september en in mindere mate oktober is er een inhaalslag in het aantal nieuwe kankerdiagnoses geweest. Hiermee is de achterstand in het aantal diagnoses door de COVID-19-crisis in het voorjaar voor een deel ingehaald. In juni, juli en augustus was het aantal kankerdiagnoses vergelijkbaar met voorgaande jaren. Op dit moment waart de tweede golf van COVID-19 door Nederland. Het is nog te vroeg om de invloed van de tweede coronagolf dit najaar op het aantal kankerdiagnoses te zien. Het is van het grootste belang dat mensen met klachten naar de huisarts blijven gaan en dat de diagnostiek en behandeling in ziekenhuizen zoveel mogelijk door gaat.

Deze tweede coronagolf leidt tot meer ziekte en uitval onder medewerkers wat de zorg flink onder druk kan zetten. Waar mogelijk proberen de ARTZ-partners elkaar te helpen.