Onderzoek naar de kwaliteit van behandeling bij blaaskanker

  1. Onderzoek naar de kwaliteit van behandeling bij blaaskanker

Patiënten die in één van de drie ziekenhuizen van A.R.T.Z. Oncologisch centrum de diagnose krijgen van blaaskanker, worden uitgenodigd om deel te nemen aan een landelijk onderzoek over blaaskankerzorg (BlaZIB).

Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de kwaliteit van blaaskankerzorg en te verbeteren waar nodig.   

BlaZIB staat voor BlaaskankerZorg In Beeld. Dit is een landelijke kwaliteitsregistratie voor blaaskankerzorg. In deze registratie wordt informatie vastgelegd over de diagnostische onderzoeken die hebben plaatsgevonden, de behandeling die de patiënt heeft ondergaan en de uitkomsten van de behandeling. Naast medische gegevens wordt ook informatie verzameld over de algemene gezondheid en kwaliteit van leven van patiënten.

Om deze informatie in kaart te brengen, worden patiënten gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst kan digitaal of op papier worden ingevuld. Na 6 maanden, 1 jaar en 2 jaar worden patiënten gevraagd de vragenlijst opnieuw in te vullen.

Kijk voor meer informatie op www.blazib.nl