Overleg met cliëntenraden

  1. Overleg met cliëntenraden (1)

Op 13 oktober 2022 vond overleg plaats met de cliëntenraden van de ARTZ-partners. Voor de eerste keer was ook de cliëntenraad van de Radiotherapiegroep van de partij. Er is afgesproken om minimaal 2x per jaar in deze samenstelling te overleggen. De doelstelling is bijpraten over ontwikkelingen, ervaringen van de cliëntenraden delen en samen bespreken op welke wijze patiënten participatie binnen ARTZ invulling kan krijgen.

Meer info: Robert van Schijndel (rvanschijndel@artz.nl)
10 november 2022