Overleg met cliëntenraden

  1. Overleg met cliëntenraden

Eind maart kwamen vertegenwoordigers van de cliëntenraden van de ARTZ-ziekenhuizen bij elkaar. Ze werden bijgepraat over de ontwikkelingen bij ARTZ en wisselden onderling ervaringen uit. Een waardevolle bijeenkomst en aanleiding om af te spreken dat we patiëntvertegenwoordigers structureler gaan betrekken bij de ontwikkeling en evaluatie van de ARTZ-zorgpaden en protocollen. Op 13 oktober 2022 vindt een volgend overleg plaats waarbij ook de cliëntenraad van de Radiotherapiegroep aansluit.

Meer info: Robert van Schijndel