Patiënten zeer tevreden over borstkankerzorg

  1. Patiënten zeer tevreden over borstkankerzorg

De Tumorwerkgroep Mamma heeft een eigen PREM (Patiënt Reported Experience Measure) vragenlijst ontwikkeld. Alle patiënten met borstkanker krijgen na 8 weken en na een jaar de PREM vragenlijst toegestuurd, waarin zij aangeven hoe ze de zorg hebben ervaren. Met de resultaten kan de zorg in de ziekenhuizen verder verbeterd worden. En door de PREM-resultaten onderling te vergelijken, kunnen de ARTZ-ziekenhuizen van elkaar leren. Eind vorig jaar analyseerde de tumorwerkgroep de resultaten van 226 ingevulde PREM-vragenlijsten. Met een 8,6 als gemiddeld rapportcijfer blijkt dat patiënten zeer tevreden zijn over de borstkankerzorg die zij ontvingen.

De vragen in de PREM gaan bijvoorbeeld over wacht- en doorlooptijden, de informatievoorziening en over gedeelde besluitvorming. Ook kunnen patiënten in open tekstvelden schrijven wat er goed ging en wat beter kon. Patiënten waarderen de vriendelijkheid, de bereikbaarheid bij vragen en de kundigheid van de zorgprofessionals. De informatie-voorziening vinden zij goed en duidelijk en er wordt voldoende rekening gehouden met wensen van de patiënt.

Ruim twee derde van de patiënten ontving de voorlopige uitslag van de diagnostiek binnen 2 werkdagen. Het percentage patiënten dat deze uitslag binnen 24 uur ontving kan hoger, aldus de tumorwerkgroep.  Ook kunnen patiënten beter geïnformeerd worden over de patiëntenvereniging. De ziekenhuizen zijn met de verbeterpunten aan de slag gegaan en de tumorwerkgroep herhaalt de analyse van de PREM elk jaar om vinger aan de pols te houden.

Meer info: Marleen ten Horn