Radiotherapiegroep: Uitbreiding behandelingen MR-linac

  1. Radiotherapiegroep: Uitbreiding behandelingen MR-linac

Een jaar geleden is Radiotherapiegroep gestart met het bestralen van patiënten op de MR-linac. Een MR-linac is een bestralingsapparaat met een geïntegreerde MRI-scanner. De eerste patiëntengroepen die voor deze behandeling in aanmerking kwamen, betroffen patiënten met een bepaald type prostaatkanker en patiënten met een enkele uitzaaiing in lymfeklieren in het bekken. Inmiddels worden ook patiënten met een rectumcarcinoom, die een kort schema radiotherapie krijgen, behandeld op de MR-linac.

Deze groep heeft een klinisch voordeel, doordat op de MR-linac dagelijks het doelgebied op MRI zichtbaar wordt gemaakt en daarmee het uiteindelijke bestralingsveld kleiner is. Hiermee verwacht je minder bijwerkingen van de darmen.

Aangezien deze patiënten op vrij korte termijn én op 5 aaneensluitende (werk-)dagen behandeld moeten worden, is dat een behoorlijke logistieke uitdaging. Er zal daarom per patiënt worden bekeken of een behandeling op de MR-linac logistiek wenselijk is om geen vertraging in de behandeling op te lopen.

Meer informatie: Kristel van Dijck