Rijnstate: aandacht voor herkennen zeldzame kanker verhoogt overlevingskansen

  1. Rijnstate: aandacht voor herkennen zeldzame kanker verhoogt overlevingskansen

Van 6 tot en met 12 maart 2023 was het de Week van de Zeldzame Kankers. Hierin werd extra aandacht gevraagd voor patiënten met een zeldzame vorm van kanker. En dat is belangrijk, want naar zeldzame kankers vindt ook minder onderzoek plaats. Dat heeft gevolgen voor het herkennen en behandelen van de ziekte. En daardoor zijn de overlevingskansen voor deze patiënten vaak relatief lager. Peniskanker is zo’n zeldzame kankersoort.

Jaarlijks krijgen zo’n 150 tot 200 mannen in Nederland de diagnose peniskanker. Vaak krijgen ze deze diagnose laat. Dat komt doordat peniskanker niet altijd direct wordt herkend, maar ook omdat er relatief laat medische hulp wordt gezocht. Uroloog Bin Kroon legt uit: “Er heerst toch een soort taboe op dit soort kanker. Mensen gaan met penisklachten minder snel naar een huisarts. En ook daar wordt de aandoening niet altijd direct herkend.”

Verpleegkundig specialist Marita van den Berg en uroloog Bin Kroon van het peniskankerteam: het is dus zaak om alert te zijn op klachten van de penis die lange tijd aanhouden. “Dat geldt niet alleen voor patiënten, maar ook voor collega’s, huisartsen en dermatologen”, vult Bin aan. Bij klachten als een gezwel of roodheid, vooral op en rond de eikel en voorhuid, is het belangrijk om op tijd aan de bel te trekken. Want hoe eerder peniskanker herkend wordt, hoe beter het te behandelen is.”

Risicofactoren voor peniskanker zijn onder andere humaan papillomavirus (hpv, het virus dat ook baarmoederhalskanker en genitale wratten kan veroorzaken), een vernauwde voorhuid (fimosis), een chronische ontsteking aan de penis, en roken. Peniskanker komt vooral voor bij mannen van 60 jaar en ouder, maar ook jongere mannen kunnen het krijgen.

Samenwerkingsverband
Als het gaat om zeldzame kankersoorten, werkt Rijnstate samen met het Patiëntenplatform Zeldzame Kankers en andere expertisecentra. Voor peniskanker zijn dat het Antoni van Leeuwenhoek, het UMC Groningen en Erasmus MC. Uroloog Bin Kroon: “Met dit soort samenwerkingsverbanden kunnen we onze kennis vergroten en ervaringen delen. Zo bespreken we ingewikkelde cases, en bereiken samen ook meer op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Dat is belangrijk, want hoe meer onderzoek er gedaan kan worden naar zeldzame kankersoorten, hoe groter de overlevingskansen van patiënten.”

28 maart 2023

 

Verpleegkundig specialist Marita van den Berg en uroloog Bin Kroon van het peniskankerteam