Rijnstate: extra aandacht voor zeldzame kankersoorten

  1. Rijnstate: extra aandacht voor zeldzame kankersoorten

Deze week is het de Week van de Zeldzame Kankers. Een moment waarop we landelijk extra aandacht besteden aan patiënten met een zeldzame vorm van kanker. Dat is van groot belang want bij 1 op de 5 nieuwe patiënten met kanker gaat het om een zeldzame vorm. Rijnstate behandelt onder andere patiënten met schildklierkanker, hoofdhalskanker, peniskanker, mannen met borstkanker en neuro-endocriene tumoren. Daarbij werkt Rijnstate nauw samen met andere ziekenhuizen.

In totaal leven er meer dan 130.000 mensen met of na een zeldzame vorm van kanker. Voor een zeldzame kanker geldt dat de diagnose ongeveer 1.000 keer per jaar gesteld wordt. Omdat er minder patiënten zijn die een specifieke soort kanker hebben, vindt er minder onderzoek plaats. Het gevolg: de ziekte wordt moeilijk herkend en een goede behandeling is lastiger te vinden. De overlevingskansen voor deze patiënten zijn daardoor vaak relatief lager. Om de kansen voor patiënten met een zeldzame vorm van kanker te vergroten, zijn samenwerking en kennisdeling tussen ziekenhuizen heel belangrijk. Dit zorgt ervoor dat patiënten in het ziekenhuis terecht komen waar voor hem of haar de beste zorg kan worden geboden. Dichtbij waar het kan, verder weg als het moet.

Samenwerking met andere ziekenhuizen

Rijnstate werkt bij behandeling van een zeldzame kankersoort altijd samen met andere ziekenhuizen. We zoeken daarbij de samenwerking die het beste past. Charlotte Blanken, een van onze oncologisch chirurgen: “De behandeling van schildklierkanker is hiervan een mooi voorbeeld. Rijnstate is een level 1-ziekenhuis voor de behandeling van schildklierkanker. Dat betekent dat we de hele behandeling uitvoeren, inclusief complexe operaties. Daarbij werken we nauw samen met het Radboudumc, ook een level 1-centrum. We delen ervaring, kennis en kunde en overleggen wat voor patiënten de meest optimale behandeling is. Ook met de A.R.T.Z.-ziekenhuizen en andere ziekenhuizen in de regio is er nauw contact. Zo zorgen we samen voor laagdrempelige,efficiënte zorgverlening met korte doorlooptijden voor de hele regio.”