Rijnstate: meer bewegen in het ziekenhuis vraagt een andere mindset

  1. Rijnstate: meer bewegen in het ziekenhuis vraagt een andere mindset

Bewegen voor, tijdens en na een opname of operatie versnelt het herstel, verkleint de kans op complicaties en verhoogt de kwaliteit van leven, ook op langere termijn. Maar dat vraagt wel een andere mindset, van patiënten én van ons zorgverleners. Daarom lopen er meerdere beweegprojecten in het Oncologisch centrum van Rijnstate want: “Zien lopen doet lopen.”

Darmkankerpatiënten kunnen binnen Rijnstate deelnemen aan het project Fit voor de operatie (prehabilitatie). Patiënten gaan twee keer per week sporten in het ziekenhuis en drie keer per week thuis. Ook de diëtist en de psycholoog worden ingeschakeld als dat nodig is. Omdat patiënten al fitter de operatie ingaan, neemt de kans op complicaties af.

Bewegen na de operatie
Ook voor bewegen na de operatie is er binnen Rijnstate veel aandacht. Als je net bent geopereerd aan darmkanker, begint het bewegen al op de verkoeverkamer. Even rechtop zitten en met de benen over de rand van het bed  bungelen. ’s-Middags loop je al een stukje op de verpleegafdeling met hulp van de fysiotherapeut. Rust roest immers en spierafbraak gaat snel.

Lopen om eten te bestellen
Met de verbeterde conditie voor de ingreep gaan de patiënten na de operatie op de verpleegafdeling zelf lopend naar de voedingskar bij de liften om eten te bestellen. Het ontbijt eten ze daarna op de kamer, maar lunch en avondeten is in de speciaal daarvoor ingerichte verblijfsruimte op de afdeling. En dat werkt. Verpleegkundig specialist Chantal Hartjes: “Als ze  iemand zien gaan, loopt de rest ook. We kregen zelfs al de vraag van een patiënt van een andere vleugel of hij ook hier kon eten. En het programma is gericht op patiënten met darmkanker, maar als hier iemand ligt die is geopereerd aan een blindedarmontsteking, doet diegene ook mee.”

Andere mindset
De verandering is voor patiënten niet altijd gemakkelijk. “Zeker oudere mensen zijn stil liggen nog gewend van vroeger”, zegt Chantal. “Maar ook voor de verpleegkundigen, artsen en voedingsassistenten vraagt meer bewegen om een andere mindset en werkwijze. Als mensen eerst moeten bewegen en eten in de ochtend, kan het soms zijn dat ze om 11.00 uur nog niet gewassen zijn. Alleen kan wassen best later op de dag, terwijl mensen wel snel in conditie achteruitgaan als ze niet goed eten en bewegen.”

Nieuwe afdelingen voor oncologie
Waar het project Fit voor de operatie bij darmkanker al loopt sinds september 2020, zijn vergelijkbare projecten oncologie nog in voorbereiding. Dat hangt ook samen met de inrichting van nieuwe verpleegafdelingen, die eind volgend jaar open gaan in de nieuwbouw aan de voorzijde van het ziekenhuis. “Daar is bij de bouwtekeningen al nagedacht over de meest optimale inrichting”, zegt projectleider Alexandra Fahrenkrog. “Er is letterlijk meer ruimte om te bewegen. Er komt een grote gemeenschappelijke ruimte, een restaurantje, twee labyrintfietsen en een beweegtuin. De patiëntkamers zijn kleiner; mensen moeten uit bed.”

Niet meer liggen wachten
Al met al is het een grote uitdaging op verschillende vlakken om patiënten meer te laten bewegen. “Weinig bewegen is diepgeworteld in de cultuur van een ziekenhuis. Mensen gaan vaak liggen wachten tot er iemand komt”, zegt Alexandra. “Daarom is een van de ideeën die we onderzoeken om de visites reactiverend te maken, dat de patiënten naar de arts toe gaan. En dat de visite niet meer alleen naast het bed of stoel zit. Ook dat hoort bij de veranderende mindset.”