Samenwerken op het gebied van PROMS

  1. Samenwerken op het gebied van PROMS

De kwaliteitsmanagers van de ARTZ-partners hebben de wens uitgesproken om samen te werken op het gebied van PROMS in de oncologie. In de ARTZ-ziekenhuizen en bij Radiotherapiegroep worden PROMS al ingezet bij blaas-, borst- en prostaatkanker. Samen met de tumorwerkgroepen verkennen we de komende periode hoe we de implementatie van PROMS verder kunnen vormgeven en wat daarvoor nodig is.

Alle partners hebben waardegedreven zorg op de agenda staan. Naast het inzichtelijk maken van klinische uitkomsten is het bij waardegedreven zorg belangrijk om inzicht te krijgen in hoe het met de patiënt gaat. Welke invloed heeft de ziekte bijvoorbeeld op het dagelijks leven en waar ervaart de patiënt de meeste problemen? Dit kan worden gemeten met PROMS vragenlijsten die ingevuld worden door patiënten. Ervaringen in het land leren dat het gebruik van PROMS resultaten in de spreekkamer leidt tot een beter gesprek tussen zorgprofessional en patiënt en daarmee tot betere zorg. Bij de uitwerking van verdere samenwerking op het gebied van PROMS maken we slim gebruik van goede voorbeelden bij de ARTZ-partners en uit het land. Op het Kennisplatform Uitkomstgerichte Zorg is bijvoorbeeld handige informatie te vinden over waardegedreven zorg, PROMS en Samen Beslissen.

Meer info: Jikke van Elk - Marleen ten Horn