Samenwerking zorgverkoop

  1. Samenwerking zorgverkoop

In de tumorwerkgroepen van ARTZ bespreken we actuele ontwikkelingen rondom diagnostiek en behandeling van kanker. Sommigen daarvan hebben een impact op de bekostiging van de zorg. Het is daarom belangrijk dat de zorgverkoopteams van de ziekenhuizen op tijd op de hoogte zijn, zodat zij ze kunnen meenemen in de gesprekken met de zorgverzekeraars. Door samen te werken op het gebied van zorgverkoop, werken we efficiënt en hoeft niet elke ARTZ-partner zelf het wiel uit te vinden.

Het ARTZ-bureau stuurt regelmatig een bericht aan de zorgverkoopteams met actuele ontwikkelingen op het gebied van kankerzorg. Onlangs informeerden we de verkoopteams namens de internist-oncologen bijvoorbeeld over twee ontwikkelingen rondom diagnostiek bij borstkanker: Oncotype DX als vervanger van de Mammaprint en de bekostiging van PIK3CA-mutatie testen.

Meer info: Marleen ten Horn