Tumorwerkgroep GIO ARTZ

  1. Tumorwerkgroep GIO ARTZ

Binnen ARTZ proberen de partners zoveel mogelijk op dezelfde wijze te werken. In de Tumorwerkgroep GIO is de flowchart bij linkszijdig acuut obstructief coloncarcinoom, gebaseerd op de richtlijn, besproken en op elkaar afgestemd.
Ook is er gesproken over ovariële metastasen bij colorectale tumoren. Dr. R. Roumen, Maxima Medisch Centrum, heeft in de tumorwerkgroep een toelichting gegeven over de keuzemogelijkheid om preventief een adnexextirpatie uit te voeren bij vrouwen ≥ 60 jaar met recent gediagnosticeerd colorectaal carcinoom. De ARTZ-ziekenhuizen willen de patiënten hierover informeren. De keuzemogelijk zal in het zorgpad worden opgenomen.

Meer info: Jikke van Elk (jivanelk@artz.nl)
10 november 2022