Tumorwerkgroep Urologie

  1. Tumorwerkgroep Urologie

Op 8 februari 2023 vond de jaarlijkse themabijeenkomst Urologie plaats. Er waren presentaties over blaassparende behandelingen bij het spierinvasief blaascarcinoom en de behandeling bij low volume m+ bij prostaatcarcinoom.
Naast deze bijeenkomst bereiden we een informatiebijeenkomst voor patiënten met prostaatkanker voor die op 19 april 2023 in Ziekenhuis Gelderse Vallei zal plaatsvinden. Er is een mooi programma opgesteld in samenwerking met de Prostaatkankerstichting. Ten slotte is in de tumorwerkgroep besloten om ook dit jaar weer een regiorapportage van het IKNL op te vragen. Afgelopen jaar zijn er regiorapportages voor blaas- en nierkanker opgesteld. Dit jaar wordt er een regiorapportage voor prostaatkanker opgevraagd. Zo krijgen we inzicht in uitkomsten van zorg en details zoals aantallen, behandelpatronen en verwijspatronen binnen en buiten de regio.

Meer info: Leontien Abbenhuis (leabbenhuis@artz.nl) 
28 maart 2023