Tumorwerkgroepen werken aan regionale zorgpaden per tumorsoort

  1. Tumorwerkgroepen werken aan regionale zorgpaden per tumorsoort

Een van de doelstellingen van de tumorwerkgroepen Mamma, Long, GIO en Urologie is het uniformeren van de zorgpaden. Dit heeft geleid tot een groot aantal regionale zorgpaden per tumorsoort die op hoofdlijnen gelijk zijn in de drie ziekenhuizen.

De zorgpaden zijn opgebouwd uit drie onderdelen, namelijk: diagnostisch traject, behandeltraject en follow-up traject. Wanneer een zorgpad regionaal is vastgesteld, wordt deze opgenomen in IProcess zodat het zorgpad tussen de ziekenhuizen onderling kan worden gedeeld.

De tumorwerkgroepen werken verder aan de uniformering van de zorgpaden zolang nog niet alle zorgpaden zijn beschreven. Onlangs zijn er ook afspraken gemaakt over de periodieke evaluatie van reeds vastgestelde zorgpaden, zodat de zorgpaden ook actueel blijven. Een mooi resultaat van multidisciplinaire regionale samenwerking binnen A.R.T.Z.