Uitstekende oncologische zorg door regionale samenwerking

  1. Uitstekende oncologische zorg door regionale samenwerking

De deze week gepubliceerde kwaliteitscijfers laten zien dat de zorg in het samenwerkingsverband ARTZ Oncologisch centrum van hoog niveau is. Het gaat om gegevens over prostaatkanker, longkanker, borstkanker, darmkanker, maagkanker, peniskanker, niercelkanker, blaaskanker en leverkanker. Binnen het ARTZ Oncologisch centrum werken Rijnstate, Slingeland Ziekenhuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei en Radiotherapiegroep nauw samen op het gebied van oncologische zorg.

Jaarlijks wordt de gezondheidssituatie van meer dan 3.000 patiënten regionaal besproken in het ARTZ Oncologisch centrum. Bij ongeveer 215 patiënten wordt jaarlijks besloten om de behandeling uit te voeren in een van de andere ARTZ-ziekenhuizen, omdat deze daarin is gespecialiseerd. Hierover hebben de ziekenhuizen afspraken gemaakt. De zorg voor en na de operatie vindt plaats in het eigen ziekenhuis. De ARTZ-ziekenhuizen functioneren als het ware als één oncologisch centrum voor de regio Ede-Arnhem-Doetinchem, met 1,2 miljoen inwoners.

Transparantie
Het ARTZ Oncologisch centrum staat voor transparantie binnen de zorg en hecht daarom veel waarde aan inzicht in de kwaliteit van zorg voor patiënten, huisartsen, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en andere belanghebbenden. Daarom staat er informatie op de website over aantallen patiënten, aantallen van verschillende soorten behandelingen, behandelresultaten en informatie over wacht- en toegangstijden. De drie ARTZ-ziekenhuizen registreren deze informatie nauwkeurig en in de meeste gevallen wordt deze ook landelijk bijgehouden door een externe instantie (Dutch Institute for Clinical Auditing).

Beter dan het landelijk gemiddelde
Robert van Schijndel, Programmadirecteur ARTZ: “We vergelijken onze kwaliteitscijfers voortdurend met elkaar, met de kwaliteitsnormen en met de landelijke cijfers. Als we zien dat we onze zorg kunnen verbeteren, starten we een verbetertraject. We kijken naar mogelijke oorzaken, brengen verbeteringen in kaart en voeren de verbeteringen zo snel mogelijk door. Zo leren de ziekenhuizen van elkaar en maken we gebruik van elkaars expertise. De analyse van de kwaliteitscijfers over 2020 laat zien dat de kwaliteit van onze zorg erg goed is. Heel vaak zijn onze resultaten beter dan het Nederlandse gemiddelde. Dat zien we bijvoorbeeld aan cijfers over complicaties na een operatie voor long- of maagkanker. Doordat deze operaties plaatsvinden op 1 of 2 locaties in onze regio, neemt de ervaring van die teams toe. Met betere behandelresultaten als gevolg”. Van Schijndel spreekt van “een topprestatie om trots op te zijn. Zeker tijdens deze coronacrisis waar de samenwerking binnen ARTZ er mede voor heeft gezorgd dat de continuïteit van de oncologische zorg gewaarborgd bleef.”

Per 1 juli zijn de kwaliteitscijfers over 2020 gepubliceerd op de ARTZ website