Van veel naar 10. Heldere succesfactoren voor darmkanker

  1. Van veel naar 10. Heldere succesfactoren voor darmkanker

Het kennis- en expertisecentrum DarmLeverzorg van Ziekenhuis Gelderse Vallei analyseerde de huidige indicatoren (229!) voor een colorectaal carcinoom en haalde er stevig de stofkam doorheen. Wat overbleef: 10 heldere succesfactoren met kwaliteitsindicatoren door iedereen gedragen, en waardevol voor patiënten, betrokken zorgverleners en toezichthouders. Het DarmLeverCentrum gaat van registratieplicht terug naar de essentie van het zorgproces en naar een nieuwe benadering van kwaliteit, zodat de patiënt weer centraal staat. En de registratielast wordt een beduidend stuk minder. Lees hier het artikel in Medisch Contact. Of kijk in het NVZ-kwaliteitsvenster.