Voorbereiden op IZA-normering

  1. Voorbereiden op IZA-normering

ARTZ werkt aan de voorbereiding op de aanstaande IZA-normering. Op basis van een bespreekdocument waarin een beeld wordt gegeven van de aantallen in de ARTZ-regio en binnen Onco-Oost wordt het gesprek gevoerd met het MOCO, RBO, tumorwerkgroepen en andere gremia. Een soortgelijke bespreking wordt ook opgestart voor Onco-Oost.

Belangrijke punten in het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn concentratie en spreiding van oncologie en netwerkzorg om de zorg duurzaam en bestendig te maken. Daarbij wordt gesproken over aangepaste volumenormen. Vanuit het Zorginstituut is een kwartiermaker aangesteld om een plan van aanpak te maken voor de invoering van oncologische volumenormen. Zoals nu bekend is moeten de nieuwe normen voor de eerste tranche eind van 2023 gereed zijn. De ziekenhuizen hebben vervolgens twee jaar de tijd om te zorgen dat de nieuwe normen worden geïmplementeerd.

Meer info: Robert van Schijndel (rvanschijndel@artz.nl
28 maart 2023