Vorming van Onco-Oost

  1. Vorming van Onco-Oost

Onco-Oost is een feit. Op 24 november 2022 zijn de handtekeningen gezet en op Wereldkankerdag is de officiële naam bekend gemaakt: Onco-Oost.
Hierover is dit filmpje verspreid.

In januari zijn de Regiocommissie (met vertegenwoordiging van de managers oncologie en de voorzitters van de oncologiecommissies van de ziekenhuizen), de Bestuursraad (met vertegenwoordiging van de raden van bestuur en de medische staven van de ziekenhuizen), voor het eerst samen gekomen. De Bestuursraad heeft de leden van de Regiocommissie, het Dagelijks Bestuur en de Bestuursraad formeel benoemd. Nu kan de inrichting van de organisatie verder worden opgepakt.

Meer info: Robert van Schijndel (rvanschijndel@artz.nl)
28 maart 2023