Vragenlijst NFK over gevolgen coronacrisis voor kankerpatiënten

  1. Vragenlijst NFK over gevolgen coronacrisis voor kankerpatiënten

De druk op de ziekenhuizen door het coronavirus zal voorlopig nog hoog blijven. Daarom is het belangrijk dat er nu al wordt nagedacht over de vraag: hoe kan er nu en in de nabije toekomst voor worden gezorgd dat de zorg voor mensen met kanker zo goed mogelijk doorgaat? 

Om goed zicht te krijgen op hoe mensen met kanker de gevolgen van de coronacrisis ervaren, is de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) samen met de medisch specialisten aan de hand van een vragenlijst een online peiling gestart. 

Waar gaat de vragenlijst over?                                                                                                     Deze vragenlijst gaat over de gevolgen van de coronacrisis voor mensen die kanker hebben (gehad) en nog onder behandeling of nacontrole van het ziekenhuis staan. Kunnen uw afspraken en onderzoeken in het ziekenhuis nog doorgaan? En zo ja, op welke manier? En hoe zit het met uw behandeling? Gaat deze door of is deze noodgedwongen aangepast of uitgesteld? En hoe ervaart u eventuele veranderingen? Ook als er niets is veranderd kunt u deze vragenlijst invullen. 

Door uw ervaring anoniem te delen, kan er met elkaar een goed beeld worden verkregen van de situatie. Alle ervaringen samen helpen patiëntenorganisaties, ziekenhuizen, artsen en de politiek om landelijke afspraken te maken over hoe we de kankerzorg zo goed mogelijk kunnen laten doorgaan tijdens de coronacrisis.

Het invullen van de vragenlijst kan via de link www.nfk.nl/corona-en-kanker en duurt ongeveer 5 minuten. De vragenlijst staat open tot 18 april 2020. 

Dit onderzoek wordt gedaan door de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) in samenwerking met de aangesloten kankerpatiëntenorganisaties en de oncologische artsen verenigd in Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS).