Waarom eendagsdiagnostiek bij verdenking op borstkanker

  1. Waarom eendagsdiagnostiek bij verdenking op borstkanker

De drie ziekenhuizen binnen A.R.T.Z. bieden eendagsdiagnostiek bij verdenking van borstkanker. Het onderzoek en de uitslag wel of niet kwaadaardig vinden plaats binnen een dag.

Voor deze eendagsdiagnostiek is overigens geen medische noodzaak. Internist-oncoloog Kees van Arkel en chirurg Koen Reijnders van het Slingeland Ziekenhuis leggen uit hoe het zit.

"Een paar jaar geleden nam de diagnostiek bij verdenking van borstkanker twee dagen in beslag. Er zat dus nog een nacht tussen. In Rijnstate was het al langer zo geregeld dat patiënten op dezelfde dag van het onderzoek de uitslag kregen. Op een gegeven moment hebben we het plan opgevat om ook voor Slingeland en Gelderse Vallei te organiseren om alles binnen één dag te doen. Dan hoeven onze patiënten niet met stress te gaan slapen, in afwachting van de uitslag", vertelt Kees van Arkel.
Er zijn geen medische redenen om bij verdenking van borstkanker eendagsdiagnostiek te bieden, merkt Koen Reijnders op. "Dat wordt wel eens gedacht, maar dat is een misverstand. Natuurlijk moet je bij kanker niet te lang wachten met het starten van een behandeling. Maar dat is doorgaans geen kwestie van dagen of zelfs weken. Zeker niet bij borstkanker."

Wat is dan wel de reden? "Een belangrijk gegeven is dat verreweg de meeste vrouwen met een borstafwijking geen borstkanker blijken te hebben. Aan 80 procent van de vrouwen kunnen we vertellen dat het om een onschuldige aandoening gaat. Om die reden hebben we juist bij borstkanker voor eendagsdiagnostiek gekozen. Zodat we de meeste vrouwen diezelfde dag nog kunnen geruststellen."
De vrouwen die wel een kwaadaardige tumor blijken te hebben, horen dat ook dezelfde dag en kunnen de volgende ochtend meteen terecht op het spreekuur bij de chirurg. Dan wordt met hen het vervolgtraject besproken.
Eendagsdiagnostiek is niet verplicht. Patiënten die dit niet willen, hebben de vrijheid om voor een ander traject te kiezen. Overigens wordt het wel gewaardeerd. Zo krijgt de eendagsdiagnostiek voor borstkanker van het Slingeland Ziekenhuis van patiënten het rapportcijfer 8,8. "Ook onszelf bevalt het", aldus de beide artsen. "Daar komt nog bij dat wij hier in het ziekenhuis hele korte lijnen hebben. Als het nodig is om snel even met elkaar te overleggen, kan dat altijd."

Eendagsdiagnostiek vraagt wel het een en ander op organisatorisch vlak. Eerst wordt een mammografie gemaakt, als die nog niet gemaakt is tijdens het bevolkingsonderzoek borstkanker. Dit is een röntgenfoto van de borst. Ook wordt een echografie gemaakt. Als de resultaten hiervan de verdenking op borstkanker versterken, neemt de radioloog een biopt. Met een naald neemt hij een stukje van het verdachte weefsel weg. Dit wordt diezelfde dag onderzocht door een patholoog-anatoom in Rijnstate. Vanuit het Slingeland Ziekenhuis en vanuit Ziekenhuis Gelderse Vallei gaat dit per koerier diezelfde ochtend naar Rijnstate Arnhem. Ook komt de patiënt op het spreekuur van de oncologisch chirurg, voor onder meer verder lichamelijk onderzoek.
"Dit alles betekent dat een aantal mensen op vaste tijdstippen moet klaarstaan en voorrang moeten geven aan dit onderzoek", zegt Kees van Arkel. "Dat verklaart ook waarom je niet voor alle kankersoorten eendagsdiagnostiek kunt bieden. Dat is organisatorisch niet haalbaar. En soms ook niet technisch haalbaar, omdat bepaalde onderzoeken meer tijd in beslag nemen. Voor verdenking van borstkanker hebben we juist wel voor eendagsdiagnostiek gekozen, omdat het om een grote groep patiënten gaat, waarvan verreweg de meesten geen kanker blijken te hebben."

"Bijzonder aan borstkanker is dat deze patiënten vrijwel nooit lichamelijke klachten van de ziekte hebben op het moment dat het wordt ontdekt", merkt Koen Reijnders op. "Ze ontdekken zelf een knobbeltje of tijdens het bevolkingsonderzoek wordt een afwijking gevonden. Als dan blijkt dat het om een kwaadaardige tumor gaat, is iemand ineens ziek. Ernstig ziek. Deze vrouwen worden als het ware verrast door hun lichaam. Gelukkig is borstkanker vaak goed behandelbaar."

 

‘kwaliteit is de drijfveer van onze samenwerking. Door kennis te delen leren we van elkaar en ontwikkelen we specialisaties op deelgebieden waarin we kunnen excelleren. En dat is winst voor de patiënt’

Dr. Charlotte Blanken-Peters, oncologisch chirurg Rijnstate