Ziekenhuis Gelderse Vallei: Beter-na-hodgkin-poli

  1. Ziekenhuis Gelderse Vallei: Beter-na-hodgkin-poli

De behandeling van Hodgkinlymfoom kan tot vele jaren daarna gezondheidsproblemen veroorzaken. Om deze vroegtijdig op te sporen en te behandelen is het oncologisch centrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei gestart met een polikliniek voor mensen die (ooit) Hodgkinlymfoom hebben gehad.

Door de steeds betere behandeling van Hodgkinlymfoom genezen er meer mensen van deze ziekte. Echter, deze behandelingen kunnen maanden tot vele jaren later gezondheidsproblemen veroorzaken. Deze late effecten kunnen verschillend van aard zijn. Zo is er een aantal late effecten dat lichamelijk is, maar er zijn ook psychische late effecten, zoals vermoeidheid en stemmingsveranderingen. Ook zijn er late effecten die ernstiger van aard kunnen zijn dan andere, zoals hart- en vaatziekten en een tweede vorm van kanker. 

Om deze late effecten te voorkómen of zo vroeg mogelijk op te sporen en te behandelen, kunnen regelmatige controles zinvol zijn. Daarom is de afdeling hematologie aangehaakt bij het landelijke project BETER en is er een Beter-na-hodgkin-poli geopend. Deze polikliniek is gespecialiseerd in de voorlichting, herkenning en behandeling van late effecten van Hodgkinlymfoom, volgt de protocollen van de landelijke werkgroep en draagt bij aan kennisvermeerdering over late effecten na Hodgkinbehandeling. De verpleegkundig specialist hematologie verzorgt de spreekuren van de Beter-na-hodgkin-polikliniek. Mensen die voor deze polikliniek in aanmerking komen, worden per brief uitgenodigd.

Op de foto v.l.n.r.: Gerjo Velders (internist-hematoloog), Niels de Jong (internist-hematoloog), Doreen te Raa (internist-hematoloog), Lieneke Homans (verpleegkundig specialist hematologie)